Jak szybko ponumerować 10 000 wierszy?

Chcesz przystosować arkusz Excela do zaimportowania listy transakcji sprzedaży. W pierwszej kolejności chciałbyś w kolumnie A wstawić kolejne liczby porządkowe. Przewidujesz jednak, że transakcji jest w sumie około 10 tys. Ręczne numerowanie komórek za pomocą uchwytu kopiowania jest wygodnym sposobem przy niewielkiej liczbie wierszy, ale jak to wykonać przy tak rozbudowanej liście. Skorzystaj z tego triku, a dowiesz się, jak to szybko zrobić.

Do wykonania tego zadania proponujemy Ci skorzystać z polecenia Wypełnij z menu Edycja.

Aby je zastosować:


1. Wpisz do dowolnej komórki, np. A1, liczbę 1

2. Z menu Edycja wybierz polecenie Wypełnij/Serie danych...
3. W grupie Serie zaznacz opcję Kolumny.

 

4. Wartość kroku pozostaw bez zmian, natomiast w polu Wartość końcowa wpisz: 10000 (innych ustawień nie zmieniaj).


Rys. 1. Poprawnie wypełnione okno Serie

Po zatwierdzeniu OK uzyskasz żądany efekt.

Jeśli chciałbyś, aby dodatkowo każda liczba była wyświetlana z kropką, wykonaj następujące czynności:


1. W Polu nazwy wpisz: A1:A10000 i zatwierdź wciskając Enter. Podświetlone zostaną wszystkie wprowadzone liczby.


Rys. 2. Szybkie zaznaczenie zakresu komórek


2. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + 1 lub z menu Format wybierz polecenie Komórki...

3. W oknie dialogowym Formatuj komórki przejdź do zakładki Liczby i zaznacz kategorię Niestandardowe.

4. W polu Typ wpisz: #####. i zatwierdź OK.


Rys. 3. Liczby porządkowe wyświetlone razem z kropką

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy