W jaki sposób wstawić znak wodny w dokumencie?

W jaki sposób wstawić znak wodny w dokumencie? Korzystasz często z oficjalnych pism do różnych firm. Chciałbyś, aby w takich dokumentach pojawiał się znak wodny w postaci logo Twojej firmy. Posiadasz takie logo w postaci pliku graficznego z rozszerzeniem .jpg. W tym tekście pokażemy Ci jak to zrobić.

Aby wstawić znak wodny do dokumentu:

1. Wybierz polecenie menu Format/Tło/Drukowany znak wodny.

2. Ukaże się okno dialogowe Drukowany znak wodny. Zaznacz w nim opcję Obrazkowy znak wodny, gdyż posiadasz logo firmy w postaci pliku graficznego.

3. Naciśnij przycisk Wybierz obraz.

4. W oknie dialogowym, służącym do wyboru pliku zlokalizuj plik graficzny z logiem firmy i naciśnij Wstaw.


Rys. 1. Okno dialogowe służące do wstawienia znaku wodnego.

5. Jeśli nie chcesz, aby obraz był rozmyty opcję Rozmycie zmień na niezaznaczoną.

6. Naciśnij przycisk Zastosuj. Zmiany zostaną dokonane i na środku dokumentu znajdzie się znak wodny w postaci loga firmy.

7. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Drukowany znak wodny.


*Wskazówka*
Przy pomocy tego okna możesz też wstawić jako znak wodny dowolny tekst zaznaczając opcję Tekstowy znak wodny.
*Koniec wskazówki*


Przy pomocy powyższego polecenia zostanie wstawiony znak wodny na wszystkich stronach dokumentu. Efekt zaprezentowany został na rys. 2.


Rys. 2. Przykład zastosowani znaku wodnego w dokumencie.

Możesz ustawić znak wodny, który nie będzie drukowany. W tym celu:

1. Wybierz polecenie menu Format/Tło/Efekty wypełnienia.

2. Przejdź do zakładki Obraz i naciśnij przycisk Wybierz obraz.

3. W oknie dialogowym służącym do wyboru pliku zlokalizuj swój plik graficzny z logiem firmy i naciśnij Wstaw.

4. Naciśnij OK, aby zamknąć okno Efekty wypełnienia.

*Uwaga*
Nie ma możliwości uzyskania efektu rozmycia obrazu w przypadku wstawienia pliku graficznego jako tła.
*Koniec uwagi*

Jeśli chcesz wstawić znak wodny tylko na jednej stronie użyj tego sposobu:

1. Wybierz polecenie Wstaw/Obraz/Z pliku.

2. Przy pomocy okna do wyboru pliku wybierz plik z logiem i naciśnij Wstaw.

3. Zaznacz wstawiony plik, a powinien pojawić się obok pasek narzędzi Obraz. Na tym pasku wybierz polecenie Sterowanie obrazem i z listy wybierz Rozmycie, aby uzyskać efekt rozmycia obrazu.


Rys. 3. Wybranie efektu rozmycia obrazu wstawionego obrazu.

4. Wybierz polecenie menu Format/Obraz lub to samo polecenie z paska narzędzi Obraz.

5. Przejdź do zakładki Układ i ustaw tam Styl otaczania na opcję Za tekstem.

6. Naciśnij przycisk Zaawansowane i przejdź do zakładki Położenie obrazu.

7. Zarówno w układzie Poziomo jak i Pionowo wybierz opcję Wyrównanie – Do środka względem Strona.


Rys. 4. Ustawienie położenia obrazu na środku strony.

8. Naciśnij dwa razy OK, aby pozamykać okna dialogowe.

*Uwaga*
Ten sposób ma taką wadę, że można zaznaczy wstawiony plik graficzny edytując dokument. Nie będzie tego efektu, jeśli wstawisz taki rysunek w nagłówku lub stopce. W tym celu najpierw wybierz polecenie menu Widok/Nagłówek i stopka, a następnie postępuj dokładnie jak opisano wyżej.
*Koniec uwagi*


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy