W jaki sposób wstawić znak wodny w dokumencie?

W jaki sposób wstawić znak wodny w dokumencie? Korzystasz często z oficjalnych pism do różnych firm. Chciałbyś, aby w takich dokumentach pojawiał się znak wodny w postaci logo Twojej firmy. Posiadasz takie logo w postaci pliku graficznego z rozszerzeniem .jpg. W tym tekście pokażemy Ci jak to zrobić.
Tabele w OpenOffice Base

W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na możliwości związane z tworzeniem tabel w OO Base. Tekst jest skierowany przede wszystkim do osób początkujących, niekoniecznie rozeznanych w terminologii odnoszącej się do baz danych. W związku z tym pozwolę sobie na zastosowanie kilku uproszczeń, głównie związanych z definiowaniem typu danych w rekordach. Tabele to pierwszy krok w naszej pracy z omawianym modułem. Możemy je tworzyć na dwa zasadnicze sposoby, o czym wspominałem w ogólnym poradniku o Base(?). Pierwszy z nich jest często niezbyt sprawny, tzn. nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, co jednak ulega poprawie wraz z nowymi wersjami OO. Chodzi mi tutaj o kreatora tabel. Spróbuję przybliżyć Wam jego działanie.

W jaki sposób wstawić znak wodny w dokumencie?

W jaki sposób wstawić znak wodny w dokumencie? Korzystasz często z oficjalnych pism do różnych firm. Chciałbyś, aby w takich dokumentach pojawiał się znak wodny w postaci logo Twojej firmy. Posiadasz takie logo w postaci pliku graficznego z rozszerzeniem .jpg. W tym tekście pokażemy Ci jak to zrobić.
Aby wstawić znak wodny do dokumentu:

1. Wybierz polecenie menu Format/Tło/Drukowany znak wodny.

2. Ukaże się okno dialogowe Drukowany znak wodny. Zaznacz w nim opcję Obrazkowy znak wodny, gdyż posiadasz logo firmy w postaci pliku graficznego.

3. Naciśnij przycisk Wybierz obraz.

4. W oknie dialogowym, służącym do wyboru pliku zlokalizuj plik graficzny z logiem firmy i naciśnij Wstaw.


Rys. 1. Okno dialogowe służące do wstawienia znaku wodnego.

5. Jeśli nie chcesz, aby obraz był rozmyty opcję Rozmycie zmień na niezaznaczoną.

6. Naciśnij przycisk Zastosuj. Zmiany zostaną dokonane i na środku dokumentu znajdzie się znak wodny w postaci loga firmy.

7. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Drukowany znak wodny.

*Wskazówka*
Przy pomocy tego okna możesz też wstawić jako znak wodny dowolny tekst zaznaczając opcję Tekstowy znak wodny.
*Koniec wskazówki*

Przy pomocy powyższego polecenia zostanie wstawiony znak wodny na wszystkich stronach dokumentu. Efekt zaprezentowany został na rys. 2.


Rys. 2. Przykład zastosowani znaku wodnego w dokumencie.

Możesz ustawić znak wodny, który nie będzie drukowany. W tym celu:

1. Wybierz polecenie menu Format/Tło/Efekty wypełnienia.

2. Przejdź do zakładki Obraz i naciśnij przycisk Wybierz obraz.

3. W oknie dialogowym służącym do wyboru pliku zlokalizuj swój plik graficzny z logiem firmy i naciśnij Wstaw.

4. Naciśnij OK, aby zamknąć okno Efekty wypełnienia.

*Uwaga*
Nie ma możliwości uzyskania efektu rozmycia obrazu w przypadku wstawienia pliku graficznego jako tła.
*Koniec uwagi*

Jeśli chcesz wstawić znak wodny tylko na jednej stronie użyj tego sposobu:

1. Wybierz polecenie Wstaw/Obraz/Z pliku.

2. Przy pomocy okna do wyboru pliku wybierz plik z logiem i naciśnij Wstaw.

3. Zaznacz wstawiony plik, a powinien pojawić się obok pasek narzędzi Obraz. Na tym pasku wybierz polecenie Sterowanie obrazem i z listy wybierz Rozmycie, aby uzyskać efekt rozmycia obrazu.


Rys. 3. Wybranie efektu rozmycia obrazu wstawionego obrazu.

4. Wybierz polecenie menu Format/Obraz lub to samo polecenie z paska narzędzi Obraz.

5. Przejdź do zakładki Układ i ustaw tam Styl otaczania na opcję Za tekstem.

6. Naciśnij przycisk Zaawansowane i przejdź do zakładki Położenie obrazu.

7. Zarówno w układzie Poziomo jak i Pionowo wybierz opcję Wyrównanie - Do środka względem Strona.


Rys. 4. Ustawienie położenia obrazu na środku strony.

8. Naciśnij dwa razy OK, aby pozamykać okna dialogowe.

*Uwaga*
Ten sposób ma taką wadę, że można zaznaczy wstawiony plik graficzny edytując dokument. Nie będzie tego efektu, jeśli wstawisz taki rysunek w nagłówku lub stopce. W tym celu najpierw wybierz polecenie menu Widok/Nagłówek i stopka, a następnie postępuj dokładnie jak opisano wyżej.
*Koniec uwagi*


Piotr Dynia

Liczba odsłon: 13012

KOMENTARZE

Komentuj

*
*
*
 

Zobacz także

Porady o zbliżonej tematyce

Jak się uchronić przed błędnymi wynikami obliczeń w Excelu?
Zrobiłeś bilans aktywów i pasywów. W komórce B8 wpisałeś funkcję sprawdzającą, czy aktywa są równe pasywom. Jednak funkcja ta zwraca błędny wynik.
Zaznaczanie wszystkich komórek tekstowych w zakresie
Masz arkusz, do którego zaimportowałeś wartości z pliku tekstowego. Wśród tych wartości masz też daty. Wiesz, że niektóre daty mogły zostać zaimportowane niepoprawnie i są przez program Excel traktowane jako tekst. Takie zachowanie jest przez Ciebie niepożądane, ponieważ ma wpływ na formuły w innych komórkach, które mogą wtedy pokazywać niepoprawne wartości. Chciałbyś zaznaczyć i wyróżnić te komórki, które zawierają datę w postaci tekstowej.
Przenoszenie tekstu ze strony WWW do dokumentu tekstowego
Przenoszenie tekstu WWW do dokumentu tekstowego standardową metodą Kopiuj i Wklej powoduje przenoszenie również elementów formatowania strony WWW takich jak hiperłącza czy tabele.
Wyświetlanie urodzin w kalendarzu Outlooka cz. 1
Często zapominasz o urodzinach swoich najbliższych, a z poczty e-mailowej i programu Outlook korzystasz każdego dnia. W tym e-letterze pokażemy, co trzeba uczynić, aby w programie Outlook dopisać datę urodzin i jakiś inny termin (np. imieniny) w taki sposób, aby program Outlook sam przypominał Ci o urodzinach danej osoby.
Wyświetlanie urodzin w kalendarzu Outlooka cz. 2
Teraz przejdź do kalendarza, a zobaczysz, że data urodzin i data wpisana w polu Rocznica pojawiły się jako terminy w kalendarzu.

Książki

  • Bezpieczne korzystanie z internetu

    Każdy komputer podłączony do internetu jest narażony na ataki wirusów, trojanów i inne zagrożenia. Jednak celem...»

  • Windows 7 od podszewki

    Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zainstalować Windows 7, w tej książce znajdziesz argumenty przekonujące, że powinieneś dokonać migracji na ten...»

  • 35 najlepszych narzędzi i makr

    Gotowe narzędzia do Excela ułatwią codzienną pracę i będą Ci służyć latami!Excel oferuje setki przydatnych poleceń oraz funkcji, z których na...»


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.