Zewnętrzny IOD – podpisać umowę powierzenia czy nadać upoważnienie?

Autor: Marcin Sarna
W ramach realizacji swoich obowiązków inspektor ochrony danych może mieć dostęp do danych osobowych. Jak rozwiązać tę sytuację, gdy usługi inspektora ochrony danych świadczy podmiot zewnętrzny?
Wybór pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a upoważnieniem do ich przetwarzania sprowadza się do tego, czy administrator danych chces umożliwić ich przetwarzanie:
  • przez inny podmiot prawa – wówczas konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wewnątrz swojej struktury przez określone osoby (pracowników) – wówczas wskazane jest udzielenie imiennie tym osobom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych to sposób na uprawnienie innego podmiotu do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w posiadaniu konkretnego administratora. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pozwala w stosunkowo prosty sposób uprawnić do przetwarzania danych osobowych podmioty, które normalnie nie mogłyby tego robić. Zawarcie umowy powierzenia jest niezbędne zawsze, gdy ma dojść do przekazania innemu podmiotowi danych osobowych innych osób. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku przetwarzania danych osobowych przez zewnętrznego inspektora ochrony danych (IOD) – w drodze outsorcingu. Nie ma tu żadnego wyjątku przewidzianego w RODO. Skoro odrębny podmiot, który ma zamiar świadczyć usługi inspektora ochrony danych, będzie miał dostęp do danych osobowych, to musi mieć ku temu podstawę prawną, którą będzie stanowiła umowa powierzenia. Umowa powierzenia powinna być zawarta w formie pisemnej, RODO dopuszcza również formę elektroniczną. W treści umowy powierzenia zawsze trzeba wskazać zakres oraz cel powierzenia przetwarzania, a także prawa i obowiązki stron umowy.


Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy