W jaki sposób wstawić kwotę słownie w dokumencie Worda - Część 1 Word

W dokumencie Worda masz wpisaną kwotę. Chciałbyś, aby obok ta kwota była powtórzona w formie słownej. Poniżej pokażemy Ci, w jaki sposób to uczynić.
Mała litera automatycznie zamieniana na wielką

Rejestrujesz w arkuszu towary przywożone do magazynu firmy. Każdy z nich ma przyporządkowaną kategorię oznaczoną wielką literą. Czasami zdarzało Ci się wpisać ją małą literą i w arkuszu panował nieporządek. Aby tego uniknąć, proponujemy zastosowanie krótkiego makra, które każdą pojedynczą literę wpisaną do arkusza automatycznie będzie zamieniało na wielką. Dzięki temu Excel będzie sam poprawiał Twoje ewentualne pomyłki.

W jaki sposób wstawić kwotę słownie w dokumencie Worda - Część 1

W dokumencie Worda masz wpisaną kwotę. Chciałbyś, aby obok ta kwota była powtórzona w formie słownej. Poniżej pokażemy Ci, w jaki sposób to uczynić.

Rys. 1. Dokument Worda z wpisaną kwotą zapłaty

Kwotę słownie w dokumencie Worda można wstawić do dokumentu za pomocą pola przełącznika * cardtext. Aby wstawić w dokumencie kwotę słownie:

1. Zaznacz tekst z kwotą w postaci cyfrowej i wybierz polecenie menu Wstaw -> Zakładka.

2. Pojawi się okno dialogowe Zakładka. W polu Nazwa zakładki wpisz tekst, jaki chcesz skojarzyć z tą kwotą, np. kwota, i naciśnij przycisk Dodaj.


Rys. 2. Tworzenie nowej zakładki


*Uwaga*
Jeśli będziesz modyfikował później tekst zakładki, to może ona już nie zawierać wszystkich cyfr, jakie wprowadzisz później. Aby uniknąć takiego zachowania, przy zaznaczeniu tekstu zakładki zaznacz spację przed pierwszą cyfrą i kawałek tekstu znajdujący się za kwotą. Pamiętaj tylko, aby nie zaznaczać żadnych znaków oprócz spacji przed pierwszą cyfrą, ponieważ spowoduje to nieprawidłowe przeliczanie pola. Tekst znajdujący się za ostatnią cyfrą będzie pomijany przy obliczaniu pól, dlatego nie ma on takiego znaczenia.
*Koniec uwagi*

3. Kliknij w miejscu, w którym ma być wstawiona kwota w postaci słownej, i wybierz polecenie menu Wstaw -> Odwołanie -> Odsyłacz.

4. Pojawi się okno dialogowe Odsyłacz. W polu Typ odsyłacza wybierz Zakładka.

5. W polu Wstaw odsyłacz do wybierz Tekst zakładki.

6. Na liście zakładek wybierz poprzednio utworzoną zakładkę i naciśnij przycisk Wstaw.


Rys. 3. Wstawianie odsyłacza do tekstu zakładki

7. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno Odsyłacz.

8. Zaznacz tekst, który przed chwilą został wstawiony przez Worda w formie odsyłacza i naciśnij równocześnie klawisze Shift i F9.

9. Pojawi się kod pola. Zmodyfikuj kod pola, wstawiając na końcu przełącznik * cardtext.


Rys. 4. Zmodyfikowany kod pola odsyłacza

10. Zaznacz ponownie całe pole odsyłacza i naciśnij równocześnie klawisze Shift i F9, aby wyjść z trybu edycji pola.

11. Mając zaznaczone pole, naciśnij klawisz F9, aby przeliczyć pole.

*Uwaga*
Pola w Wordzie nie są automatycznie przeliczane po każdej zmianie tekstu w dokumencie. Pola są aktualizowane tylko przy otwieraniu dokumentu. Możesz dodatkowo wymusić przeliczanie pól przed wydrukiem przez wybranie polecenia menu Narzędzia -> Opcje i zaznaczenie opcji Aktualizacja pól w zakładce Drukowanie. Ręczne aktualizowanie polega na zaznaczeniu pola i naciśnięciu klawisza F9.
*Koniec uwagi*

Po wykonaniu tych czynności w miejscu wstawienia pola odsyłacza pojawi się kwota do zapłaty w formie słownej.


Rys. 5. Widok dokumentu po sformatowaniu tekstu pola i wstawieniu tekstu określającego walutę

*Wskazówka*
Możesz również w ten sam sposób używać liczebników porządkowych zamiast liczebników głównych, przez wpisanie przełącznika * ordtext zamiast przełącznika * cardtext.
*Koniec wskazówki*

Wstawianie kwot w postaci słownej z uwzględnieniem groszy

W przypadku gdy kwota w postaci cyfrowej zawiera grosze, kwota w postaci słownej może pokazywać nieprawidłowe wyniki, ponieważ kwota jest zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej.


Rys. 6. Nieprawidłowy wynik po wprowadzeniu kwoty zawierającej grosze

W przypadku gdy kwota, która ma być przedstawiana w postaci słownej, zawiera również grosze, musisz użyć przełącznika * dollartext. W tym celu:

1. Kliknij w środku pola i naciśnij równocześnie klawisze Shift i F9, aby przełączyć w tryb edycji kodu pola.

2. Zamiast przełącznika * cardtext wpisz przełącznik * dollartext.

3. Zaznacz pole i naciśnij klawisz F9, aby zaktualizować wartość pola.


Rys. 7. Widok pola po zastosowaniu przełącznika * dollartext

W jednym z następnych e-letterów pokażemy Ci, w jaki sposób przedstawić w postaci słownej zarówno kwotę w złotych, jak i grosze.

Piotr Dynia

Liczba odsłon: 11999

KOMENTARZE

Komentuj

*
*
*
 

Zobacz także

Porady o zbliżonej tematyce

Jak się uchronić przed błędnymi wynikami obliczeń w Excelu?
Zrobiłeś bilans aktywów i pasywów. W komórce B8 wpisałeś funkcję sprawdzającą, czy aktywa są równe pasywom. Jednak funkcja ta zwraca błędny wynik.
Zaznaczanie wszystkich komórek tekstowych w zakresie
Masz arkusz, do którego zaimportowałeś wartości z pliku tekstowego. Wśród tych wartości masz też daty. Wiesz, że niektóre daty mogły zostać zaimportowane niepoprawnie i są przez program Excel traktowane jako tekst. Takie zachowanie jest przez Ciebie niepożądane, ponieważ ma wpływ na formuły w innych komórkach, które mogą wtedy pokazywać niepoprawne wartości. Chciałbyś zaznaczyć i wyróżnić te komórki, które zawierają datę w postaci tekstowej.
Przenoszenie tekstu ze strony WWW do dokumentu tekstowego
Przenoszenie tekstu WWW do dokumentu tekstowego standardową metodą Kopiuj i Wklej powoduje przenoszenie również elementów formatowania strony WWW takich jak hiperłącza czy tabele.
Wyświetlanie urodzin w kalendarzu Outlooka cz. 1
Często zapominasz o urodzinach swoich najbliższych, a z poczty e-mailowej i programu Outlook korzystasz każdego dnia. W tym e-letterze pokażemy, co trzeba uczynić, aby w programie Outlook dopisać datę urodzin i jakiś inny termin (np. imieniny) w taki sposób, aby program Outlook sam przypominał Ci o urodzinach danej osoby.
Wyświetlanie urodzin w kalendarzu Outlooka cz. 2
Teraz przejdź do kalendarza, a zobaczysz, że data urodzin i data wpisana w polu Rocznica pojawiły się jako terminy w kalendarzu.

Książki

  • Bezpieczne korzystanie z internetu

    Każdy komputer podłączony do internetu jest narażony na ataki wirusów, trojanów i inne zagrożenia. Jednak celem...»

  • Windows 7 od podszewki

    Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zainstalować Windows 7, w tej książce znajdziesz argumenty przekonujące, że powinieneś dokonać migracji na ten...»

  • 35 najlepszych narzędzi i makr

    Gotowe narzędzia do Excela ułatwią codzienną pracę i będą Ci służyć latami!Excel oferuje setki przydatnych poleceń oraz funkcji, z których na...»


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.