Profile sprzętowe w Windows XP

Laptopy używane są w różnych lokalizacjach. W zależności od miejsca pracy używany jest inny zestaw komponentów sprzętowych. Przykładowo w hotelu połączenie z Internetem odbywa się poprzez połączenie bezprzewodowe, natomiast w domu poprzez sieć lokalną. Przy każdej zmianie miejsca pracy użytkownik jest zmuszony do ręcznej zmiany ustawień systemu Windows. W takich przypadkach pomocne stają się profile sprzętowe. W zależności od wybranego profilu sprzętowego, system Windows automatycznie zmienia odpowiednie opcje konfiguracyjne. Wybór profilu sprzętowego następuje podczas uruchamiania systemu Windows. Nie jest możliwe wybranie profilu sprzętowego z poziomu Panelu sterowania lub innego miejsca systemu Windows.

Po utworzeniu profilu sprzętowego powinieneś aktywować i dezaktywować urządzenia przy pomocy Menedżera urządzeń. Ustalisz w ten sposób urządzenia dostępne dla danego profilu sprzętowego. Aby zarządzać profilami sprzętowymi:


1. Wybierz Start/Panel sterowania/System.
2. W zakładce Sprzęt kliknij Profile sprzętu.
3. Zaznacz aktualny profil sprzętu. Kliknij przycisk Kopiuj, aby zduplikować profil.
4. Uruchom ponownie komputer wybierając nowo utworzony profil sprzętowy.
5. Uruchom menedżera urządzeń i dezaktywuj żądane urządzenia wybierając właściwości urządzenia, a następnie opcję Nie używaj tego urządzenia w bieżącym profilu (wyłącz).


Rys. Dezaktywowanie urządzenia dla bieżącego profilu
Jeśli zdefiniowałeś kilka profili sprzętowych, powinieneś określić, który z nich będzie profilem domyślnym używanym przy każdorazowym starcie komputera. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wybór profilu sprzętowego przy każdym uruchamianiu systemu Windows. Stosowną opcję konfiguracyjną znajdziesz w znanym Ci już oknie Profile sprzętu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy