Blokowanie wybranych aplikacji

Ta porada umożliwi ograniczenie korzystania z wybranych apli­kacji przez danego użytkownika, np. uniemożliwi mu urucha­mianie gier czy dostęp do programów zawierających poufne dane.

W tym celu:
  • W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer.
  • Stwórz nową wartość typu DWORD o nazwie DisallowRun i kliknij ją dwukrotnie w celu ustawienia wartości.
  • W polu Dane wartości wprowadź wartość 1, aby włączyć funkcję.
  • W tym kluczu stwórz nowy klucz o nazwie DisallowRun, aby iał on postać HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun.

Kolejny etap to wprowadzenie programów, do których dostęp chcesz ograniczyć. W tym celu:

  • Stwórz w kluczu DisallowRun nowe wartości ciągu (REG_SZ), nadaj im nazwę kolejnych cyfr (1, 2, 3…).
  • W polu Dane wartości wprowadź nazwę pliku uruchamiają­cego program, który chcesz zablokować, np. winamp.exe.
Musisz ponownie uruchomić komputer, aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy