Ukrywanie ikon dysków w oknie Mój komputer

Istnieje możliwość ukrycia wybranych ikon dysków widocznych m.in. w oknie Mój komputer. Dostęp do nich będzie możliwy dopiero po wpisaniu odpowiedniej litery dysku w pasku adresu.

Aby ukryć ikony dysków:
  • Rozwiń HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
  • Kliknij Edycja, następnie Nowy/Wartość DWORD, a potem wpisz jako nazwę NoDrives.
  • Kliknij dwa razy utworzoną wcześniej wartość, zaznacz Dziesiętny w sekcji System i wpisz jedną z poniższych liczb przypisanych literom dysków:

1 - dysk A:

2 - dysk B:
4 - dysk C:

 

8 - dysk D:

16 - dysk E:
32 - dysk F:

64 - dysk G:

128 - dysk H:
256 - dysk I:

512 - dysk J:

1024 - dysk K:
2048 - dysk L:
  • Aby ukryć kilka napędów, dodaj do siebie liczby im przypo­rządkowane, np. aby ukryć dyski C:, D: i F:, dane wartości NoDrivers ustaw na 44, czyli 4 + 8 + 32 (pamiętaj przedtem o zaznaczeniu systemu dziesiętnego).
  • Uruchom ponownie systemu Windows.
  • Aby przywrócić ikony dysków, usuń wartość NoDrivers lub ustaw ją na 0.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy