Wyłączanie dostępu do wybranych funkcji i ustawień Windows XP

Ograniczenie użytkownikom dostępu do niektórych usta­wień i funkcji jest przydatne, np. gdy chcesz, żeby inni użyt­kownicy nie mogli dokonywać zmian w konfiguracji systemu oraz nie byli w stanie korzystać z niektórych jego narzędzi. Wprowadzanie ograniczeń należy rozpocząć od zalogowania się na konto użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi, na które zamierzasz nałożyć restrykcje.

Aby dodać ograniczenia:
  • Rozwiń klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
  • Kliknij Edycja/Nowy/Wartość DWORD i kolejno poniższe nazwy, w zależności od ograniczeń, które chcesz dodać:
NoChangeStartMenu - uniemożliwia zmiany w menu Start,
NoClose - blokuje zamknięcie systemu,NoControlPanel - wyłącza Panel sterowania,NoRun - wyłącza dostęp do okna Uruchamianie (Start/ Uruchom),NoPropertiesRecycleBin - wyłącza dostęp  do  okna Właściwości: Kosz,NoWindowsUpdate - blokuje aktualizacje automatyczne,NoFolderOptions - blokuje dostęp do okna Opcje folderów,NoTrayContextMenu - wyłącza menu kontekstowe zasob­nika systemowego,DisablePersonalDirChange - blokuje zmianę ścieżki fol­deru Moje dokumenty,DisableMyPicturesDirChange - blokuje zmianę ścieżki folderu Moje obrazy,DisableMyMusicDirChange - blokuje zmianę ścieżki fol­deru Moja muzyka,DisableFavoritesDirChange - blokuje zmianę ścieżki fol­deru Ulubione,NoAddPrinter - blokuje możliwość dodania drukarki,NoDeletePrinter - uniemożliwia usunięcie drukarki.

  • Po utworzeniu wybranych wartości kliknij dwukrotnie każdą z nich, wpisz 1, a następnie wybierz OK.
  • Uruchom ponownie komputer.
W celu przywrócenia domyślnych uprawnień usuń utworzone w tej poradzie wartości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy