Ukrywanie dysków przed wybranymi użytkownikami w Windows Vista/7

Jeśli z komputera korzysta kilka osób, a nie chcesz, żeby określone osoby miały dostęp do wybranego dysku twardego, możesz go ukryć. Wcześniej jednak musisz utworzyć dla siebie oddzielne konto użytkownika.

Narzędzie Harmonogram zadań daje możliwość ukrycia wybranego dysku przed innymi użytkownikami. Efekt ten osiąga się poprzez udostępnienie danego dysku tylko użytkownikowi korzystającemu z określonego konta. Zwróć uwagę, że pozostali użytkownicy muszą korzystać z innego konta (lub kont), dla którego dany dysk nie będzie widoczny. Nie można ukryć partycji systemowej C:.

http://m.ocdn.eu/_m/17f3f222f46438b31e813724b25c9eef,29,38.jpg

Rys. Narzędzie Harmonogram zadań daje możliwość ukrycia wybranego dysku przed innymi użytkownikami
W tym celu:
 • Kliknij Start i w pole wyszukiwania wpisz zaplanuj zadania. Kliknij Zaplanuj zadania.
 • W oknie Harmonogram zadań kliknij Utwórz zadanie podstawowe.
 • Nadaj nazwę zadaniu, np. Mój dysk. Kliknij Dalej.
 • Jako moment wykonywania zadania wybierz Przy logowaniu. Kliknij Dalej.
 • Określ, na czym ma polegać zadanie - Uruchom program. Kliknij Dalej.
 • Wpisz polecenie mountvol oraz literę dysku X: (w miejsce X wstaw literę Twojego dysku), wstaw [Space] i wpisz identyfikator partycji.
 • Kliknij Dalej/Tak i zaznacz pole Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania. Kliknij Zakończ.
 • Zaznacz dwa pola: Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany oraz Uruchom z najwyższymi uprawnieniami.
 • W ten sam sposób stwórz zadanie, które ukryje dysk, gdy do Windows zaloguje się inny użytkownik. Z tą różnicą, że zadaniu należy nadać inną nazwę oraz wpisać polecenie mountvol G: /d.
 • Przejdź do zakładki Wyzwalacze, zaznacz automatycznie dodany warunek uruchamiania zadania po zalogowaniu na Twoje konto i kliknij Usuń, a potem Nowy/Rozpocznij zadanie: Przy logowaniu/Określony użytkownik/Zmień użytkownika/Zaawansowane/Znajdź teraz. Wybierz odpowiednie konto użytkownika. 
 

 

Aby sprawdzić oznaczenie partycji, która ma być ukryta:

 • Wciśnij [Windows] + [R] i wpisz komendę cmd.
 • Następnie w oknie Wiersz polecenia wpisz mountvol i wciśnij [Enter]. Odszukaj literę wybranego dysku.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Oznacz. Zaznacz myszą identyfikator dysku widoczny nad jego literą.
 • Wciśnij [Ctrl] + [C].
 • Zamknij okno Wiersz polecenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy