W jaki sposób zawiadomić o wyznaczeniu IOD

Autor: Wioleta Szczygielska
Zgodnie z art. 10 ust. 6 nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) należy dokonywać w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Takie zawiadomienie należy przesłać drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu jedną z dostępnych usług znajdujących się na stronie portalu biznes.gov.pl. 
Zawiadomień można dokonywać, korzystając z poniższych formularzy: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych trzeba zawiadomić nie tylko o wyznaczeniu inspektora ochrony danych, ale także o zmianie jego danych i jego odwołaniu (trzeba to zrobić do w terminie 14 dni).
Dane kontaktowe IOD trzeba również udostępnić niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli podmiot nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia swojej działalności, np. na recepcji.
 
Sposób zawiadomienia o wyznaczeniu IOD został szczegółowo określony w przepisach nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 tej ustawy w zawiadomieniu o wyznaczeniu inspektora ochrony danych należy wskazać:
  1. imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora ochrony danych,
  2. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna,
  3. firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  4. pełną nazwę oraz adres siedziby, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest inny podmiot inny niż osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą,
  5. numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. 


Wioleta Szczygielska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 50063 )

Array ( [docId] => 50063 )