Ograniczanie dostępu do apletu Dodaj lub usuń programy

Jeśli chcesz całkowicie ograniczyć dostęp do systemowego apletu Dodaj lub usuń programy albo uniemożliwić korzystanie z jego poszczególnych składników konkretnemu użytkowniko­wi, skorzystaj z tej porady.

Aby włączyć blokadę apletu Dodaj lub usuń programy:
  • W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Uninstall.
  • Stwórz nową wartość typu DWORD i w polu Dane warto­ści ustaw wartość na 1, aby włączyć blokadę, lub 0, żeby ją wyłączyć.
  • W zależności od tego, co dokładnie chcesz zablokować, nadaj tej wartości odpowiednią nazwę:

NoAddRemovePrograms - zablokowanie dostępu do całe­go apletu Dodaj lub usuń programy,NoRemovePage - zablokowanie funkcji zmiany lub usu­wania oprogramowania,- NoAddPage - wyłączenie funkcji instalowania oprogra­mowania,- NoWindowsSetupPage - zablokowanie kreatora składni­ków systemowych,- NoAddFromCDorFloppy - ukrycie funkcji instalacji pro­gramu z płyty CD,- NoAddFromInternet - ukrycie funkcji instalacji programu Microsoft,- NoAddFromNetwork - ukrycie funkcji instalacji programu z sieci,- NoServices - bezpośrednie przekierowanie do kreatora składników systemowych,-  NoSupportInfo - zablokowanie dostępu do systemu pomocy.

Musisz ponownie uruchomić komputer, aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy