Zmiana domyślnego stanu klawisza NumLock

Klawisz NumLock jest zazwyczaj włączany, zanim użytkownik zaloguje się do swojego komputera. Może to powodować błęd­ne wpisywanie hasła na komputerach przenośnych, które nie informują użytkownika o tym, czy klawisz ten jest wciśnięty, czy nie. Ponadto ponieważ nie we wszystkich BIOS-ach istnie­je możliwość ustawienia domyślnego stanu NumLocka, sposób ten może się okazać pomocny dla osób często korzystających z klawiatury numerycznej.

Aby zmienić domyślny stan klawisza NumLock:
  • Znajdź klucz HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard.
  • Odszukaj parametr InitialKeyboardIndicators i ustaw jego war­tość na 0, aby wyłączyć NumLock, lub na 2, żeby go włączyć.
  • Zamknij Edytor rejestru i zrestartuj system.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy