Rozwiązywanie problemów z przełączaniem w stan hibernacji w Windows

Jedną z przyczyn niepoprawnej obsługi i przełączania komputera w stan Stand-by oraz hibernacji może być działanie mechanizmu obsługi urządzeń USB. Aby rozpoznać, czy do systemu dołączane są nowe urządzenia USB, system Windows monitoruje w czasie rzeczywistym stan kontrolera USB w określonym interwale czasowym (domyślnie raz na milisekundę). Niestety to częste odpytywanie może przeszkadzać procesorowi w określeniu stanu bezczynności co jest koniecznym warunkiem, aby system mógł zainicjować tryb oszczędzania energii. Rozwiązaniem tego problemu może być zwiększenie interwału czasu pomiędzy kolejnymi odpytywaniami kontrolera USB.

W tym celu:
1. Otwórz edytor rejestru
2. Odszukaj klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Klucz powinien domyślnie posiadać wartość „Universal Serial Bus controllers”.
3. W kluczu może znajdować się kilka ponumerowanych podkluczy (np. 0000, 0001, 0002), każdy z nich reprezentuje dany kontroler USB. Aby sprawdzić, które z nich reprezentują aktywne kontrolery, porównaj ich nazwy (wartości DriverDesc) z kontrolerami widniejącymi na liście w Menedżerze urządzeń (devmgmt.msc)
4. Wybierz podklucz odpowiadający aktywnemu kontrolerowi USB i stwórz wartość typu DWORD o nazwie IdleEnable.
5. Kliknij dwa razy na nowej wartości i ustaw ją na 1.
6. Uruchom ponownie komputer.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49271 )

Polecamy

Array ( [docId] => 49271 )