Tryby pracy zapory sieciowej w Windows XP

Windows Firewall w Service Packu 2 to rozbudowana zapora sieciowa, która filtruje dane przechodzące przez Twój komputer. Zastępuje ona wcześniejszą usługę ICF (Internet Connection Firewall).

Nowa zapora ogniowa w przeciwieństwie do zapory ICF działa już we wczesnej fazie rozruchu komputera oraz podczas fazy jego zamykania, chroniąc komputer przez cały czas trwania jego pracy. Sama zapora systemu Windows uaktywnia się domyślnie już podczas pierwszego uruchomienia komputera po zainstalowaniu SP 2. Szczególną zaletą Windows Firewall jest jego współpraca z innymi zaporami systemowymi.

Zapora sieciowa pracuje w następujących trybach:
• Włącz – jest to domyślny i zalecany tryb pracy zapory systemowej. Zawiera niezwykle przydatną listę wyjątków, która stanowi wykaz programów i usług wyposażonych w możliwości nasłuchiwania na odpowiednich portach i otwierania portów obsługiwanych przez usługi FTP lub WWW. Brak aplikacji na liście wyjątków prowadzi do wyświetlenia pytania do użytkownika o potwierdzenie blokady lub odblokowania dostępu programu/usługi do Internetu. Oprócz tego możesz w opcjach Dodaj program/port i Edytuj udostępnić daną aplikację lub port dla konkretnego komputera (należy podać odpowiedni adres IP) lub dla całego otoczenia sieciowego bądź też pozostawić do Twojej wyłącznej dyspozycji. W ostatniej z zakładek (Zaawansowane) zapora systemowa umożliwia dokonywanie złożonych konfiguracji połączeń dotyczące protokołów, serwerów i innych usług. Konfiguracji możesz dokonywać z poziomu opcji Ustawień połączeń sieciowych. Możesz również uaktywnić porty udostępniające pliki w sieci lokalnej bądź zamknąć dostęp do nich z Internetu. Dla administratorów monitorujących system za pomocą Podglądu zdarzeń udostępniona została możliwość tworzenia dzienników zabezpieczeń rejestrujących połączenia. Zapora pozwala wybrać maksymalny rozmiar utworzonego dziennika i wyszczególnić rodzaje zdarzeń, jakie ma rejestrować (np. udane połączenia lub porzucone pakiety).
• Drugi tryb pracy zapory systemowej Nie zezwalaj na wyjątki wyłącza listę wyjątków. Tryb ten ma szczególne znaczenie, gdy komputer jest zainfekowany groźnymi wirusami. W tym wypadku szczególnie przydaje się możliwość ustawiania zapory dla każdego połączenia z osobna.
• Trzeci tryb całkowicie wyłącza działanie zapory ogniowej systemu Windows. Tryb przydatny w wypadkach braku kompatybilności zapory z innym potrzebnym Ci do pracy oprogramowaniem.


Rys. Okno opcji firewalla w Windows XP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49348 )

Array ( [docId] => 49348 )