Funkcja FRAGMENT.TEKSTU poprawi zapis danych

Imię zwykle wpisywane jest przed nazwiskiem. Niestety taki sposób wprowadzenia informacji do jednej komórki wykluczy możliwość szybkiego utworzenia listy osób w kolejności alfabetycznej. Konieczne będzie rozdzielenie imion i nazwisk do osobnych kolumn. Taką operacją szybko wykonasz z pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU.
   Pokażemy Ci, jak za pomocą jednej formuły zamienić miejscami imię i nazwisko wpisane do jednej komórki.
Rys. 1. Imię przed nazwiskiem
W tym celu:
 
1. Do komórki B2 wprowadź następującą formułę:
=FRAGMENT.TEKSTU(A2;ZNAJDŹ(" ";A2;1)+1;
DŁ(A2))&" "&LEWY(A2;ZNAJDŹ(" ";A2)-1)
2. Skopiuj ją do komórek poniżej.
Otrzymasz oczekiwany efekt, jak jest to przedstawione na rysunku 2.
Rys. 2. Imiona i nazwiska zamienione miejscami
Wyjaśnienie działania formuły:
- Funkcja FRAGMENT.TEKSTU ma za zadanie wyodrębnić określoną liczbę znaków z pewnego tekstu. W jej pierwszym argumencie odwołujemy się do przeszukiwanej komórki A2. W drugim argumencie potrzebujemy wyznaczyć, od którego znaku rozpoczyna się fragment przeznaczony do wyodrębnienia. Aby to zrobić, za pomocą pierwszej funkcji ZNAJDŹ sprawdzamy, na której pozycji w ciągu znaków z komórki A2 stoi spacja (" "). Do wyniku dodajemy liczbę 1, co da pozycję pierwszej litery nazwiska w całym ciągu tekstowym. Trzeci argument funkcji FRAGMENT.TEKSTU określa, jaka liczba znaków ma być wyodrębniona. Nie ma potrzeby wyznaczania liczby znaków, z ilu składa się każde nazwisko. Zastosowaliśmy funkcję DŁ, która zwróci liczbę wszystkich znaków w komórce A2. Dzięki temu zyskamy pewność, że nazwisko nie zostanie przypadkowo ucięte. W ten sposób wyznaczyliśmy nazwisko.
 
- Następnie na końcu nazwiska doklejana jest spacja oddzielająca je od imienia. Służy do tego celu operator sklejenia (&).
- Na koniec potrzebujemy wyodrębnić jeszcze imię z komórki A2 i dołączyć je do już zbudowanego ciągu tekstowego. Zrobimy to za pomocą funkcji LEWY. Najpierw wyszukamy, na której pozycji znajduje się spacja. Dzięki temu zyskamy informację, z ilu znaków składa się imię. Od wyniku funkcji ZNAJDŹ odejmujemy 1, aby razem z imieniem nie została wyodrębniona spacja. Otrzymana wartość przekazywana jest funkcji LEWY, która wycina określoną liczbę znaków z lewej strony wpisu z komórki A2. Wyodrębnione imię jest doklejane do nazwiska.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy