Jak pogrupować transakcje z określonych dni?

Mam listę transakcji sprzedażowych zrealizowanych w poszczególnych dniach. Dane są posortowane wg daty, ale nie są zbyt czytelne. Chciałabym uzyskać taki efekt, żeby grupy transakcji z poszczególnych dni zostały od siebie oddzielone poziomą linią. Niestety problem stanowi duża liczba pozycji do sprawdzenia i oznaczenia.
Jeśli odpowiednio zastosujesz formatowanie warunkowe, to ilość danych nie będzie miała znaczenia.
Rys. 1. Fragment listy posortowanej wg dat
Aby uzyskać efekt wspomniany we wstępie:
 
 1. Zaznacz zakres komórek ze wszystkimi transakcjami (w przykładzie A2:C29) i z menu Format wybierz polecenie Formatowanie warunkowe (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Narzędzia główne i wskaż Formatowanie warunkowe/Nowa reguła).
 2. Z pierwszej rozwijanej listy po lewej wybierz pozycję Formuła jest (w Excelu 2007: uaktywnij opcję Użyj formuły do określenia komórek, które powinieneś sformatować).
 3. Wpisz następującą formułę:
 4. =$A2<>$A3
 5. Kliknij przycisk Formatuj i w wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Obramowanie.
 6. Uaktywnij obramowanie dolne i zatwierdź, klikając OK.
Okno z warunkiem formatowanie powinno wyglądać jak na rysunku 2.
Rys. 2. Okno formatowania warunkowego.
Po zatwierdzeniu OK uzyskasz oczekiwany efekt, jak to przedstawia rysunek 3.
Rys. 3. Efekt działania formatowania warunkowego
Czy będziesz mógł sortować komórki w zabezpieczonym arkuszu?
Korzystam często ze skoroszytu zawierającego arkusz z danymi zamówień (rysunek 1). Jest on chroniony i nie mogę sortować komórek zawierających dane zamówień. W opcjach ustawienia ochrony ustawiłem nawet możliwość sortowania. Po tej zmianie polecenia sortowania były już dostępne, ale nadal nie mogłem sortować, ponieważ przy wybraniu polecenia sortowania pojawiał się komunikat – przedstawiony na rysunku 2. Czy jest możliwość, aby w arkuszu chronionym sortować komórki?
 
Rysunek 1. Chroniony arkusz z listą zamówień z domyślnymi ustawieniami ochrony
Rysunek 2. Komunikat pokazywany po wybraniu polecenia sortowania w arkuszu chronionym
Tak, jest taka możliwość. Oprócz ustawienia możliwości sortowania komórek w opcjach ochrony powinieneś także odblokować komórki, które będą miały możliwość sortowania, i to w całym obszarze (obszar to zakres komórek ograniczony pustymi wierszami i kolumnami). Aby zmienić te ustawienia, trzeba znać hasło ochrony.
Jeśli chcesz zezwolić na sortowanie w arkuszu chronionym, to postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 1. Wybierz polecenie menu Narzędzia/Ochrona/Nie chroń arkusza (w Excelu 2007/2010: na karcie Recenzja, w grupie poleceń Zmiany wybierz Nie chroń arkusza), aby na chwilę zaprzestać ochrony arkusza.
 2. W oknie Niechronienie arkusza wpisz hasło ochrony arkusza, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Zaznacz wszystkie komórki zestawienia, które będą podlegać sortowaniu, począwszy od komórki B2, a skończywszy na ostatniej wypełnionej komórce w kolumnie F (zaznaczony zakres komórek musi obejmować wszystkie komórki w obszarze wraz z nagłówkami) i wybierz polecenie menu Format/Komórki (w Excelu 2007/2010: na karcie Narzędzia główne, w grupie poleceń Komórki wybierz Format/Formatuj komórki).
Jeśli nie wiesz, jakie komórki są w obszarze, to zaznacz jedną z komórek i wybierz polecenie Edycja/Przejdź do/Specjalnie (w Excelu 2007/2010: na karcie Narzędzia główne, w grupie poleceń Edycja wskaż Znajdź i zaznacz/Przejdź do specjalnie), zaznacz opcję Bieżący obszar i naciśnij OK. Zostanie zaznaczony cały obszar komórek, który powinieneś odblokować, aby móc posortować zestawienie.
 1. W oknie Formatowanie komórek przejdź do zakładki Ochrona i opcję Zablokuj zmień na niezaznaczoną, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno i zaakceptować zmiany.
 
Rysunek 3. Odblokowanie komórek w oknie Formatowanie komórek
Pamiętaj, że zmiana opcji Odblokuj na niezaznaczoną spowoduje, że po ponownym założeniu ochrony arkusza będzie będziesz mógł w tych komórkach wprowadzać zmiany.
 1. Wybierz polecenie menu Narzędzia/Ochrona/Chroń arkusz (w Excelu 2007/2010: na karcie Recenzja, w grupie poleceń Zmiany wybierz Chroń arkusz), aby ponownie chronić arkusz.
 2. W oknie Chronienie arkusza na liście opcji Pozwól wszystkim użytkownikom tego skoroszytu na zaznacz opcję Sortowanie, a w polu Hasło do usunięcia ochrony arkusza wpisz hasło arkusza, którym był chroniony ten arkusz, i naciśnij OK.
 3. Zobaczysz okno Potwierdzenie hasła. W polu tekstowym w tym oknie wpisz ponownie to samo hasło i naciśnij OK.
Po wykonaniu tych operacji będą dostępne polecenia sortowania. Po wybraniu polecenia sortowania nie będzie już pokazywany żaden komunikat, a komórki w arkuszu chronionym zostaną posortowane zgodnie z życzeniem użytkownika.
Rysunek 4. Arkusz po posortowaniu według nazw firm

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy