Kwoty sum częściowych pogrubioną czcionką

Kwoty sum częściowych pogrubioną czcionką

-->
Dzięki sumom częściowym szybko podsumowujesz wszystkie kwoty na liście odpowiadające określonemu kryterium. Poniżej każdego zestawu wartości odnoszących się do konkretnej grupy wstawiany jest dodatkowy wiersz, w którym program wyświetla nazwę charakterystycznego elementu grupy oraz tekst "Suma". W komórce obok wstawiana jest suma częściowa. Opis wiersza z podsumowaniem jest pogrubiony.
Arkusz po zastosowaniu sum częściowych:
W przypadku tak niewielkiej listy możesz je ręcznie sformatować. Jeżeli jednak sum częściowych do wyróżnienia będzie kilkadziesiąt albo kilkaset, to takie zadanie będzie niezwykle pracochłonne. Proponujemy zatem skorzystać z formatowania warunkowego opartego na formule.
W tym celu:
 • Zaznacz zakres komórek B2:C20 w taki sposób, aby aktywną komórką była B2.
 • Z menu Format wybierz polecenie Formatowanie warunkowe (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Narzędzia główne i w grupie poleceń Style wskaż Formatowanie warunkowe/Nowa reguła).
 • Z rozwijanej listy po lewej stronie wybierz pozycję Formuła jest (w Excelu 2007: w wyświetlonym oknie zaznacz opcję Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować).
 • Zaznacz zakres komórek B2:C20 w taki sposób, aby aktywną komórką była B2.
 • Z menu Format wybierz polecenie Formatowanie warunkowe (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Narzędzia główne i w grupie poleceń Style wskaż Formatowanie warunkowe/Nowa reguła).
 • Z rozwijanej listy po lewej stronie wybierz pozycję Formuła jest (w Excelu 2007: w wyświetlonym oknie zaznacz opcję Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować).
  • Wprowadź następującą formułę:
   =NIE(CZY.BŁĄD(ZNAJDŹ("Suma";$B2)))
  Wyjaśnienie działania formuły:
  Funkcja ZNAJDŹ sprawdza każdą komórkę w kolumnie B zaznaczonego zakresu pod kątem występowania słowa Suma. Jeżeli je znajdzie, zwraca pewną liczbę (w tym przykładzie nie ma ona znaczenia), a jeśli nie – symbol błędu. Wynik jest przekazywany funkcji CZY.BŁĄD, która dla błędu zwróci wartość logiczną PRAWDA, a dla wartości liczbowej (funkcja ZNAJDŹ odnalazła słowo Suma) wartość logiczną FAŁSZ. Formatowanie warunkowe będzie nadawane tylko wówczas, gdy wynikiem formuły dla danej komórki będzie PRAWDA. Za pomocą funkcji NIE należy zatem zamienić wartość PRAWDA na FAŁSZ (dla komórek, które nie zawierają słowa Suma) i FAŁSZ na PRAWDA (dla komórek, które je zawierają).
  • Kliknij przycisk Formatuj i w wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Czcionka.
  • W polu Styl czcionki zaznacz pozycję Pogrubiony i kliknij OK.

  Okno z warunkiem formatowania

  • Zatwierdź, klikając OK.
  Uzyskałeś oczekiwany efekt. Wartości sum pośrednich są pogrubione, jak to przedstawia poniższa ilustracja:

  Wskazówka
 • Wprowadź następującą formułę:
  =NIE(CZY.BŁĄD(ZNAJDŹ("Suma";$B2)))

 • Wyjaśnienie działania formuły:
 • Kliknij przycisk Formatuj i w wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Czcionka.
 • W polu Styl czcionki zaznacz pozycję Pogrubiony i kliknij OK. • Zatwierdź, klikając OK.


 • Wskazówka
  Oczywiście możesz dowolnie sformatować komórki zawierające wartość sumy pośredniej (kolor tła komórki czcionki czy obramowanie). Pogrubienie czcionki jest tylko przykładowym sposobem wyróżnienia danych.
  Piotr Gromulski

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

  pobierz

  Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

  pobierz

  Polecane artykuły


  Polecamy