Naprawianie uszkodzonego skoroszytu Excela

Autor: Marcin Sarna
Kłopoty z otwarciem pliku Excela wynikają najczęściej z jego uszkodzenia. Nie zawsze jest to sytuacja beznadziejna i w wielu przypadkach taki arkusz można uratować.
Za każdym razem, gdy otwieramy plik w Excelu, arkusz kalkulacyjny bada czy nie jest on w jakikolwiek sposób uszkodzony, a jeśli tak – automatycznie i w sposób niewidoczny dla użytkownika naprawia go i zapisuje w tym samym miejscu w wersji poprawnej. Nie zawsze jednak taka próba się powiedzie i wówczas warto spróbować naprawić plik samemu.
Niezależnie od opisanych tu metod odzyskiwania danych zalecamy stosowanie środków zabezpieczających przed utratą wyników naszej pracy: możliwie częste zapisywanie skoroszytu, włączenie tworzenia kopii zapasowej przy zapisywaniu pliku czy kopiowanie arkusza na inne nośniki (np. pendrive).
Aby więc podjąć próbę naprawienia pliku samemu:
 1. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie Otwórz.
 2. W oknie dialogowym Otwieranie wskaż uszkodzony arkusz.Należy kliknąć tylko raz, a nie dwa razy.
 
 1. W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Otwórz – kliknij strzałkę po jego prawej stronie i z rozwiniętej listy wybierz Otwórz i napraw.
Rysunek 1. Naprawiamy skoroszyt ręcznie
W tym momencie możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy. Najpierw spróbuj kliknąć Napraw, aby spróbować odzyskać jak największą część danych z uszkodzonego skoroszytu. Dopiero w razie niesatysfakcjonujących rezultatów można jeszcze wyodrębnić poszczególne wartości i formuły ze skoroszytu za pomocą przycisku Wyodrębnij dane.
Rysunek 2. Dwie możliwości ręcznej naprawy skoroszytu
Informacje odzyskane przez Wyodrębnij dane wymagają od użytkownika większego nakładu pracy w przywróceniu skoroszytu do oryginalnej postaci.

Odzyskanie danych z uszkodzonego skoroszytu

Gdy skoroszytu nie daje się otworzyć w programie Excel, można spróbować wyłączyć tzw. obliczanie.
Excel, otwierając skoroszyt, dokonuje szeregu obliczeń, w szczególności z wykorzystaniem formuł zapisanych w skoroszycie. Jeżeli podczas obliczania pojawi się jakiś błąd, może on uniemożliwić poprawne otwarcie skoroszytu.
 
W tym celu zmienimy obliczanie z automatycznego na ręczne:
 1. Utwórz nowy, pusty skoroszyt w Excelu (przycisk Microsoft Office, Nowy, Pusty dokument).
 2. Wciśnij przycisk Microsoft Office oraz Opcje programu Excel.
 3. W Formuły wybierz Ręcznie (z obszaru Opcje obliczania).
Rysunek 2. Zaznaczona opcja Ręcznie
 1. Potwierdź wciskając przycisk OK.
 2. Spróbuj otworzyć uszkodzony skoroszyt (przycisk Microsoft Office, Otwórz).
Innym sposobem jest próba otwarcia arkusza Excela w Wordzie. Czasami pozwoli to na odzyskanie samych danych, na których przecież najbardziej nam zależy.
Można wreszcie pobrać ze skoroszytu same dane poprzez odwołanie się z innego skoroszytu (pustego) do naszego uszkodzonego pliku:
 1. Wciśnij przycisk Microsoft Office, a następnie Otwórz.
 2. W polu Szukaj z należy wskazać folder z naszym uszkodzonym plikiem, a następnie wcisnąć Anuluj.
 3. Teraz jeszcze raz wciśnij przycisk Microsoft Office, a potem Nowy.
 4. Wybierz Pusty dokument w obszarze Nowy pusty.
 5. W komórce A1 pustego skoroszytu wpisz formułę =X!A1, przy czym zamiast X wstaw nazwę uszkodzonego pliku. Wciśnij [ENTER]. Należy wpisać samą nazwę pliku, bez rozszerzenia.
 1. Teraz klikamy skoroszyt i OK.Jeżeli Excel zapyta nas o konkretny arkusz, należy go wybrać.
 
 1. Kliknij komórkę A1 i wciskamy [CTRL] + [C].
 2. Zaznacz obszar komórek odpowiadający mniej więcej temu, co chcesz odzyskać z uszkodzonego skoroszytu i wciśnij [CTRL] + [V].
 3. Mając nadal zaznaczony obszar komórek, ponownie wciśnij [CTRL] + [C].
 4. Z karty Narzędzia główne wybierz Wklej oraz Wklej specjalnie.
Rysunek 4. Opcja Wklej specjalnie w menu Wklej


Marcin Sarna


Tagi: excel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy