Porównywanie dwóch plików o takich samych nazwach

Autor: Rafał Janus
W różnych folderach mamy zestawienia danych sprzedaży dla poszczególnych miesięcy. Pliki te mają takie same nazwy i nie za bardzo możemy to zmienić. Chcielibyśmy porównać w jednym oknie obok siebie arkusze z danymi sprzedaży z różnych miesięcy.
Niestety, pliki te posiadają takie same nazwy, więc przy próbie otwarcia drugiego pliku w programie Excel pojawia się komunikat przedstawiony na rysunku 1.
Rys.1. Komunikat pokazywany przy próbie otwarcia drugiego pliku o takiej samej nazwie jak otwarty plik
Po naciśnięciu przycisku OK plik nie zostanie otwarty i tak naprawdę nie ma możliwości otwarcia dwóch skoroszytów, które posiadają identyczne nazwy w jednym oknie aplikacji Excela. Można jednak otworzyć drugi plik w innym oknie aplikacji Excela.
 
W tym celu:
  1. Otwieramy pierwszy plik. Zostanie on otwarty w istniejącym oknie aplikacji Excela, a w przypadku gdy program Excel nie był otwarty, to zostanie utworzone nowe okno aplikacji Excela.
  2. Otwieramy nowe okno aplikacji Excela, ponownie uruchamiając program Excel poprzez wybranie w systemie Windows przycisku Start/Wszystkie pro- gramy/Microsoft Office/Microsoft Excel. W zależności od konfiguracji systemu oraz instalacji pakietu Office ścieżka do programu Microsoft Excel może być nieco inna.
  3. Na pasku zadań na dole okna systemu pojawią się dwa okna programu Excel. Jedno będzie zawierało otwarty skoroszyt z danymi sprzedaży, natomiast drugie okno będzie puste i nie będzie zawierało żadnego skoroszytu. Niektóre z wersji pakietu Office czy ustawienia systemu operacyjnego pozwalają wyświetlać zawsze poszczególne skoroszyty jako osobne okna widoczne na pasku zadań. W takim wypadku z poziomu aplikacji Excela można przejść do drugiego okna, wybierając polecenie menu Okno i na dole menu wybrać nazwę drugiego otwartego skoroszytu (w Excel 2007/2010: na karcie Okna w grupie poleceń Okno możemy kliknąć Przełącz okna i na liście rozwijalnej wybrać nazwę drugiego pliku). Jeśli istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy oknami w ten sposób, to pliki są otwarte w tej samej instancji aplikacji Excela, a więc przy próbie otwarcia drugiego skoroszytu o takiej samej nazwie pojawi się również błąd przytoczony wcześniej. Dlatego należy zawsze utworzyć nową instancję aplikacji Excela w sposób opisany w kroku 2.
  4. Otwieramy drugie okno programu Excel i wybieramy polecenie menu Plik/Otwórz (w Excel 2007: klikamy na Przycisk pakietu Office i wybieramy po- lecenie Otwórz; w Excel 2010: na karcie Plik wybieramy polecenie Otwórz).
  5. W oknie Otwieranie przechodzimy do folderu zawierającego skoroszyt, który chcemy otworzyć zaznaczamytenskoroszytiwybieramyprzyciskOtwórz.
Rys.2. Otwieranie drugiego pliku w osobnym oknie aplikacji
  1. Drugi skoroszyt o takiej samej nazwie zostanie otwarty w drugim oknie aplikacji. Jeśli okna są zmaksymalizowane, to w górnym prawym rogu każ- dego okna naciskamy przyciski Przywrócenie w dół, aby okna były wyświetlane w trybie normalnym.
  2. Zmieniamy położenie obu okien, klikając myszką na pasku tytułu każdego okna i z wciśniętym klawiszem myszy przesuwamy okna, aby znajdowały się obok siebie. Możemy zmienić wielkość okna po- przez przeciąganie myszą krawędzi okien.
Po zakończeniu tych operacji możemy porównać zawartość obu plików, tak jak to przedstawiono na rysunku 3.
  
Rys.3. Porównanie skoroszytów obok siebie


Rafał Janus

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49832 )

Array ( [docId] => 49832 )