Szybkie przewijanie dużych zestawień w Excelu

Autor: Piotr Dynia
Wiele razy zdarza się nam korzystać z dużych zestawień, które nie mieszczą się w oknie aplikacji i trzeba je przewijać. W tej poradzie przedstawimy parę ciekawych trików dotyczących pracy z takimi zestawieniami.
Fragment przykładowego zestawienia przedstawiony jest na ilustracji poniżej
Rys. 1. Fragment dużego zestawienia danych w arkuszu
Na początku pracy z dużymi zestawieniami należy pamiętać o zablokowaniu początkowych wierszy i kolumn w taki sposób, aby nagłówki wierszy i kolumn zawsze były widoczne przy przewijaniu zestawienia. W tym celu zaznaczamy pierwszą komórkę w górnym lewym rogu arkusza, która znajduje się poniżej nagłówków wierszy i po prawej stronie od nagłówków wierszy. W przypadku zestawienia przedstawionego na rysunku 1 zaznaczamy komórkę B4, ponieważ ona znajduje się w górnym lewym rogu pod nagłówkami kolumn i wierszy. Następnie na karcie Widok w grupie poleceń Okno wybieramy Zablokuj okienka/Zablokuj okienka (w Excel 2003: wybieramy polecenie menu Okno/Zablokuj okienka).
 
Po zablokowaniu okienek, zestawienie można już przewijać w prawo, w lewo, w górę czy w dół, a wszystkie nagłówki kolumn i wierszy będą nadal widoczne jak to pokazano na rysunku 2.
Rys. 2. Zestawienie z zablokowanymi komórkami po przewinięciu w dół i na prawo
Jeśli blokada nagłówków wierszy i kolumn nie jest już potrzebna, to możemy ją usunąć, wybierając na karcie Widok w grupie poleceń Okno polecenie Zablokuj okienka/Odblokuj okienka (w Excel 2003: wybieramy polecenie menu Okno/Odblokuj okienka).
Zestawienia możemy przewijać, używając do tego pasków przewijania znajdujących na dole i po prawej stronie okna arkusza.
Paski przewijania mogą być ukryte przez jakiegoś użytkownika. Aby je ukryć lub odkryć, należy kliknąć na kartę Plik i wybrać przycisk Opcje (w Excel 2007: klikamy na Przycisk pakietu Excel i wybieramy Opcje programu Excel; w Excel 2003: wybieramy polecenie menu Narzędzia/Opcje), a następnie w zakładce Zaawansowane w sekcji Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu zmieniamy zaznaczenie opcji Pokaż pasek przewijania pionowego lub Pokaż pasek przewijania poziomego (w Excel 2003: w zakładce Widok w sekcji Opcje okna zmieniamy zaznaczenie opcji Poziomy pasek przewijania lub Pionowy pasek przewijania), a następnie naciskamy przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe z ustawieniami opcji programu Excela.
Pewnym ułatwieniem może być to, że zarówno pionowy pasek przewijania, jak i poziomy pasek przewijania posiadają menu podręczne. Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszki na pasku z menu podręcznego i wybrać np. polecenie przesunięcia zestawienia o stronę w lewo.
Rys. 3. Wybieranie polecenia przesunięcia o stronę w prawo z menu podręcznego poziomego paska przewijania
 
Znacznie szybszym sposobem przewijania jest użycie skrótów klawiaturowych. Aby przesunąć zestawienie o stronę na dół, należy użyć klawisza [PageDown], a w górę – klawisza [PageUp]. Jeśli chcemy przesunąć zestawienie o stronę w prawo, to należy przytrzymać lewyklawisz [Alt] i nacisnąć klawisz [PageDown], natomiast naciskając klawisz [PageUp] przy wciśniętym lewymklawiszu [Alt], przesuniemy zestawienie w lewo. Jeśli chcemy przesunąć zestawienie na sam koniec, to przytrzymujemy wciśnięty klawisz [Ctrl] i naciskamy klawisz [End], a zostanie zaznaczona komórka, która się znajduje w dolnym prawym rogu zestawienia. W podobny sposób możemy zaznaczyć komórkę w lewym górnym rogu zestawienia, tylko zamiast klawisza [End] musimy użyć klawisz [Home]. Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl] i naciskając dowolny klawisz strzałki, spowodujemy przesunięcie zestawienia na sam koniec w kierunku wyznaczonym przez klawisz strzałki.


Piotr Dynia


Tagi: excel

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy