Szybkie wypełnianie komórek określonym komentarzem

Załóżmy, że w arkuszu masz podręczny rejestr płatności faktur. Obok nazwiska każdego klienta znajduje się data wystawienia dokumentu i jego numer. Pod koniec miesiąca w ostatniej rubryce wpisujesz słowo Rozliczone i kopiujesz je do kolejnych komórek. Okazuje się, możesz to zrobić szybciej, jeśli do tych komórek wprowadzisz odwołanie do konkretnej komórki.
 
Przykładowy, uproszczony rejestr przedstawia rysunek 1.
Rys. 1. W ostatniej kolumnie wpisujesz tekst Rozliczone
 
=> W tym celu:
1. Zaznacz cały pierwszy wiersz, klikając jego etykietę z numerem i dwukrotnie wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + = (znak równości).
2. W komórce C1 wpisz Stan:
3. Kliknij komórkę D1 i z menu Dane wybierz polecenie Sprawdzanie poprawności (w Excelu 2007: uaktywnij kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wskaż Poprawność danych).
4. W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Ustawienia i z listy Dozwolone wybierz pozycję Lista.
5. W pole Źródło wpisz: Rozliczone;Nierozliczone
Rys. 2. Ustawienia sprawdzania poprawności danych
6. Zatwierdź, klikając OK, a do komórki D1 zostanie wstawiona rozwijana lista. Po jej kliknięciu pojawią się dwie opcje do wyboru.
 
Teraz powinieneś we wszystkich komórkach kolumny D rejestru wstawić odwołanie do komórki z rozwijaną listą.
7. Zaznacz zakres D4:D10, wpisz znak równości, kliknij myszą komórkę D1 i na koniec wciśnij klawisz F4, aby zmienić rodzaj adresowania na bezwzględny.
Rys. 3. Szybkie wprowadzenie odwołania
8. Tak wprowadzone odwołanie koniecznie zatwierdź kombinacją klawiszy Ctrl + Enter. Dzięki temu zostanie wstawione do wszystkich komórek podświetlonego zakresu.
9. Teraz z rozwijanej listy wybierz dowolną pozycję.
Jak widać na rysunku 4, wszystkie puste rubryki rejestru zostały wypełnione odpowiednim komentarzem.
Rys. 4. Puste komórki rejestru możesz teraz wypełniać zaledwie dwoma kliknięciami myszy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy