Dostosowywanie wstążki w Accessie 2007

W swojej bazie korzystasz z kilku poleceń, których nie ma na wstążce. Poza tym na wstążce chciałbyś także umieścić przycisk polecenia napisanego przy pomocy języka Visual Basic. Poniżej pokażemy Ci jak tego dokonać:

1. W okienku nawigacji wybierz Tabele, a następnie kliknij na nagłówku tego okienka prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierz polecenie Opcje nawigacji.

2. W oknie Opcje nawigacji zaznacz opcję Pokaż obiekty systemowe i naciśnij przycisk OK.

 

3. W karcie Tworzenie wybierz Projekt tabeli.

4. W projekcie tabeli dodaj trzy pola zgodnie z rysunkiem 1.Rys. 1. Ustawienia pól nowej tabeli


5. Zapisz tabele pod nazwą USysRibbons i przejdź do widoku arkusza danych.

6. W nowym rekordzie w polu RibbonName wpisz nazwę swojej karty: Własne polecenia, a w polu RibbonXml wpisz ustawienia nowej wstążki w postaci tagów XML.Rys. 2. Nowy rekord w tabeli USysRibbons


Jeśli atrybut startFromScratch ustawisz na wartość true, to po otwarciu bazy będzie widoczna tylko Twoja wstążka. Kolejne elementy tab tworzą nowe karty na wstążce, kolejne elementy group tworzą grupy poleceń, a kolejne elementy button tworzą polecenia w grupie. Pierwsze dwa elementy button dotyczą wbudowanych poleceń wbudowanych programu Access i wykorzystują one atrybut idMso wskazujący na polecenie programu Access. Ostatni element button wskazuje na procedurę napisaną w języku Visual Basic i wykorzystuje atrybut onAction zawierający nazwę procedury.


7. Wybierz przycisk pakietu Office/Opcje programu Access, przejdź do zakładki Bieżąca baza danych i w polu Nazwa wstążki wpisz nazwę Twojej wstążki: Własne polecenia.

 

8. Przejdź do zakładki Zaawansowane, w sekcji Ogólne zaznacz opcję Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku i naciśnij OK.

9. Zamknij bazę, a następnie otwórz ją ponownie. Pojawi się dodatkowa karta na wstążce.Rys. 3. Nowa zakładka na wstążce po otwarciu bazy


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy