Powtarzanie wpisanego tekstu w innych miejscach dokumentu Worda

Twój dokument składa się z kilku stron. Na pierwszej stronie masz dane osobowe współpracownika. W dalszej części dokumentu imię i nazwisko współpracownika powtarza się kilkakrotnie. Chciałbyś wpisywać imię i nazwisko tylko na pierwszej stronie, a na pozostałych stronach chciałbyś, aby program Word sam aktualizował ten tekst. W tym e-letterze pokażemy Ci, w jaki sposób osiągnąć taki efekt za pomocą odwołania do stylu.

W pierwszej kolejności musisz utworzyć nowy styl i przypisać go do tekstu, który chcesz powtarzać. Aby to uczynić:


1. Zaznacz tekst z imieniem i nazwiskiem, a następnie wybierz polecenie menu Format/Style i formatowanie.

 

2. Po prawej stronie pojawi się okienko zadań Style i formatowanie. W okienku tym naciśnij przycisk Nowy styl.


W starszych wersjach programu Word należy wybrać polecenie menu Format/Styl. Pokaże się okno dialogowe Style. W oknie tym wybierz polecenie Nowy.


3. Pojawi się okno dialogowe Nowy styl. W polu Nazwa wpisz: Pracownik. W polu Typ stylu wybierz Znak i naciśnij przycisk OK.


4. Styl o nazwie Pracownik pojawi się na liście stylów w okienku zadań Style i formatowanie. Mając zaznaczony tekst z imieniem i nazwiskiem, kliknij na styl Pracownik w okienku zadań, aby przypisać styl do tego tekstu.


Oznaką, że do zaznaczonego tekstu został przypisany styl Pracownik, będzie wyświetlenie nazwy stylu na górze okienka zadań Styl i formatowanie oraz na pasku narzędzi Formatowanie w polu Styl.


5. Zamknij okienko zadań.


Masz już utworzony nowy styl i przypisany do niego tekst z imieniem i nazwiskiem współpracownika. Teraz wystarczy tylko w odpowiednie miejsca dokumentu wstawić pola z odwołaniem do stylu. W tym celu:


6. Zaznacz miejsce w dokumencie, gdzie chcesz powtórzyć imię i nazwisko współpracownika.

7. Wybierz polecenie menu Wstaw/Pole.

 

8. Pojawi się okno dialogowe Pole. Na liście Nazwy pól odszukaj pole StylRef i zaznacz je.

9. Obok pojawi się lista dostępnych stylów. Odszukaj styl Pracownik i zaznacz go.

 

10. Opcję Zachowaj formatowanie przy aktualizacji zmień na niezaznaczoną.

11. Naciśnij przycisk OK, aby wstawić pole.


12. Powtórz powyższe czynności dla każdego innego miejsca w dokumencie, w którym chcesz wstawić imię i nazwisko współpracownika.


Pola w Wordzie nie są automatycznie przeliczane po każdej zmianie tekstu w dokumencie. Pola są aktualizowane tylko przy otwieraniu dokumentu. W celu zaktualizowania wszystkich pól w dokumencie naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć cały dokument, a następnie naciśnij klawisz F9, aby zaktualizować zaznaczone pola. Możesz dodatkowo wymusić przeliczanie pól przed wydrukiem poprzez wybranie polecenia menu Narzędzia/Opcje i zaznaczenie opcji Aktualizacja pól w zakładce Drukowanie.


Teraz po zmianie imienia i nazwiska na pierwszej stronie dokumentu i zaktualizowaniu pól imię i nazwisko wymienione na pierwszej stronie będą widniały też w innych częściach dokumentu.


Pamiętaj, żeby tekst zawierający imię i nazwisko współpracownika był określony stylem Pracownik. Czasami podczas zmiany tego tekstu możesz utracić przypisanie stylu do zmienionego tekstu. W takim wypadku należy ponownie przypisać styl do tekstu. W tym celu zaznacz tekst, a następnie na pasku narzędzi Formatowanie w polu Styl wybierz styl Pracownik.


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy