Szybkie wypełnienia dużych zestawień w Excelu

Szef zlecił Ci wpisanie do arkusza Excela miesięcznego zużycia wody poszczególnych odbiorców. Ponieważ tych danych nie masz w postaci cyfrowej, to musisz wpisać je od nowa w arkuszu.

Musisz pamiętać, że przy tak dużych zestawieniach każde użycie myszki znacznie wydłuża proces wprowadzania danych i wytrąca z rytmu, dlatego powinieneś się wystrzegać operacji z użyciem myszki.


Aby szybko wprowadzić dużą ilość danych do tabeli w arkuszu:


1. Najpierw sformatuj odpowiednio tabelę, wpisując odpowiednie nagłówki kolumn.


2. Wpisywanie zacznij od komórki w lewym górnym rogu zestawienia.


3. Po wpisaniu danych do tej komórki nie naciskaj klawisza Enter, tylko klawisz Tab. Zostanie zaznaczona komórka po prawej stronie.


4. W ten sposób wypełnij cały wiersz za każdym razem naciskając klawisz Tab, gdy chcesz przejść do kolejnej komórki.


Jeśli się pomyliłeś, to możesz wrócić do poprzedniej komórki poprzez naciśnięcie klawisza Tab, mając wciśnięty klawisz Shift.


5. Gdy dojdziesz do końca wiersza naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnego wiersza. W następnym wierszu zostanie zaznaczona komórka po lewej stronie zestawienia, a nie ta znajdująca bezpośrednio pod poprzednią komórką.


Taki efekt możesz uzyskać tylko wtedy, jeśli będziesz poruszał się po komórkach przy pomocy klawiszy Tab lub kombinacji Shift+Tab. W razie, gdy przypadkowo naciśniesz jakiś klawisz strzałek, to zawsze po przejściu do następnego wiersza możesz nacisnąć klawisz End, a później klawisz strzałki w lewo. Zostanie zaznaczona ostatnia wypełniona komórka w tym wierszu lub komórka w kolumnie A, jeśli wiersz jeszcze nie zawiera żadnych danych.


W ten sam sposób wypełniaj kolejne wiersze zestawienia, za każdym razem używając klawisza Enter, gdy chcesz przejść do następnego wiersza.


Rys. Zestawienie miesięcznego zużycia wody odbiorców w trakcie wypełniania danych.


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy