Używanie podpisów w wiadomościach e-mail poprzez program Microsoft Word

Aby ustawić program Word jako edytora poczty e-mail, musisz w programie Outlook wybrać polecenie menu Narzędzia/Opcje, przejść do zakładki Format poczty i zaznaczyć opcję Użyj programu Microsoft Word do edytowania poczty e-mail.


Rys. 1. Ustawienie programu Microsoft Word jako edytora poczty e-mail.


Aby wstawić podpis pod wiadomościami e-mail w przypadku, gdy edytorem e-mail jest program Word:

1. Uruchom program Microsoft Word i wybierz polecenie menu Narzędzia/Opcje.

 

2. Przejdź do zakładki Ogólne i naciśnij przycisk Opcje e-mail.

3. W oknie Opcje e-mail przejdź do zakładki Podpis. U góry okna będą wymienione podpisy używane w programie Outlook.Rys. 2. Okno dialogowe Opcje e-mail.


4. W okienku na środku okna wpisz tekst podpisu i sformatuj go używając poleceń powyżej tego okienka. Możesz też wstawić plik graficzny czy hiperłącze do strony Web używając poleceń Wstaw obraz i Wstaw hiperłącze.

5. W oknie Opcje e-mail w polu na samej górze wpisz nazwę podpisu i naciśnij przycisk Dodaj.

 

6. W polu Zaznacz podpisy skojarzone z konto e-mail, które chcesz skojarzyć z tym podpisem, a następnie w polu Podpisy dla nowych wiadomości wybierz nowo utworzony podpis. Dla każdej nowej wiadomości wysyłanej z tego konta zostanie automatycznie dodany ten podpis. Podobnie możesz niżej ustawić opcję, która doda ten podpis do każdej odpowiedzi wysyłanej z tego konta.

7. Naciśnij OK, aby zamknąć okno.Rys. 3. Dodanie nowego podpisu o nazwie Prywatny.


Jeśli podpis skojarzony jest z kontem innym niż konto domyślne, to możesz po utworzeniu nowej wiadomości zmienić konto przy pomocy polecenia Konto na pasku narzędzi. Pamiętaj, że każde konto musi mieć przypisany jakiś podpis - w przeciwnym przypadku po przełączeniu się na inne konto nie zostanie zmieniony podpis.Rys. 4. Zmienianie konta wysyłanej wiadomości.


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy