Używanie podpisów w wiadomościach e-mail poprzez program Microsoft Word

Aby ustawić program Word jako edytora poczty e-mail, musisz w programie Outlook wybrać polecenie menu Narzędzia/Opcje, przejść do zakładki Format poczty i zaznaczyć opcję Użyj programu Microsoft Word do edytowania poczty e-mail.


Rys. 1. Ustawienie programu Microsoft Word jako edytora poczty e-mail.


Aby wstawić podpis pod wiadomościami e-mail w przypadku, gdy edytorem e-mail jest program Word:

1. Uruchom program Microsoft Word i wybierz polecenie menu Narzędzia/Opcje.

 

2. Przejdź do zakładki Ogólne i naciśnij przycisk Opcje e-mail.

3. W oknie Opcje e-mail przejdź do zakładki Podpis. U góry okna będą wymienione podpisy używane w programie Outlook.Rys. 2. Okno dialogowe Opcje e-mail.


4. W okienku na środku okna wpisz tekst podpisu i sformatuj go używając poleceń powyżej tego okienka. Możesz też wstawić plik graficzny czy hiperłącze do strony Web używając poleceń Wstaw obraz i Wstaw hiperłącze.

5. W oknie Opcje e-mail w polu na samej górze wpisz nazwę podpisu i naciśnij przycisk Dodaj.

 

6. W polu Zaznacz podpisy skojarzone z konto e-mail, które chcesz skojarzyć z tym podpisem, a następnie w polu Podpisy dla nowych wiadomości wybierz nowo utworzony podpis. Dla każdej nowej wiadomości wysyłanej z tego konta zostanie automatycznie dodany ten podpis. Podobnie możesz niżej ustawić opcję, która doda ten podpis do każdej odpowiedzi wysyłanej z tego konta.

7. Naciśnij OK, aby zamknąć okno.Rys. 3. Dodanie nowego podpisu o nazwie Prywatny.


Jeśli podpis skojarzony jest z kontem innym niż konto domyślne, to możesz po utworzeniu nowej wiadomości zmienić konto przy pomocy polecenia Konto na pasku narzędzi. Pamiętaj, że każde konto musi mieć przypisany jakiś podpis - w przeciwnym przypadku po przełączeniu się na inne konto nie zostanie zmieniony podpis.Rys. 4. Zmienianie konta wysyłanej wiadomości.


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy