Wyszukiwanie wartości leżącej na lewo od szukanej

Autor: Piotr Dynia
Zadaniem, z którym możesz dość często się spotykać, jest przeszukiwanie arkusza pod kątem wystąpienia określonej wartości. Przy czym interesuje Cię nie sama wartość poszukiwana, ale leżąca „na lewo” od niej. Nasuwa się pomysł na wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nie jest on do końca dobry, ponieważ funkcja ta nie potrafi odnieść się do danych leżących po lewej stronie wartości poszukiwanej.
W związku z tym należy wykorzystać kombinację dwóch innych funkcji: INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ. Przy założeniu, że szukana wartość wprowadzana będzie w komórce E2, znaleziona ma być w kolumnie C, a zwrócona powinna być wartość z odpowiedniego wiersza kolumny B (patrz rysunek
1), formuła wyglądać będzie w ten sposób:
=INDEKS(B:B;PODAJ.POZYCJĘ(E2;C:C;0))
Rysunek przedstawia działanie formuły w arkuszu.
 
Rys. 1. Formuła wyświetla wartości leżące na lewo od wyszukiwanej
Wyjaśnienie działania formuły:
Nominalnym zadaniem funkcji INDEKS jest zwrócenie wartości znajdującej się w obrębie określonej tablicy danych. Do poszukiwań niezbędne jest oznaczenie wiersza i kolumny (można tę czynność nazwać podaniem współrzędnych). Na ich przecięciu znajduje się wartość, którą w wyniku zwróci funkcja INDEKS. W użytej formule oznaczenie kolumny (pierwszy argument) jest stałe i odnosi się do całej kolumny B. Drugi argument (numer wiersza) jest wyznaczany za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ.
W jej pierwszym argumencie podano odwołanie do komórki zawierającej kryterium wyszukiwania, a więc Oddział 7. Drugi argument to zakres, w którym ma zostać odszukany ten wpis. Funkcja zwróci numer pozycji, w której znajduje się szukany tekst. Zauważ, że dla funkcji PODAJ.POZYCJĘ uwzględniono nieobowiązkowy trzeci argument (typ porównania) równy 0, co informuje Excela, że dane mogą być nieposortowane.


Piotr Dynia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy