PHP 5.2.5

Pojawiła się nowa wersja PHP z linii 5, nosząca numer 5.2.5. Usunięto w niej wiele (ok. sześćdziesięciu) błędów, wiążących się również z kwestiami bezpieczeństwa.

Dwie pierwsze zmiany obejmują działanie funkcji dl(), służącej do ładowania skompilowanych rozszerzeń (modułów) PHP. Usunięto także błąd przepełnienia bufora, którt pojawiał się podczas używania funkcji fnmatch(), setlocale() i glob(). Do zwiększenia bezpieczeństwa przyczyni się również wyłączenie dodawania identyfikatora sesji do formularzy umieszczonych na zdalnych serwerach, podobnie jak usunięcie możliwości nadpisania dyrektyw php_admin_* za pomocą funkcji ini_set(). Nie będzie również możliwości modyfikacji ustawień serwera mailowego w plikach .htaccess. Poprawiono też działanie funkcji htmlentities() (zamiana znaków niedozwolonych w kodzie HTML-owym czy XML-owym na tzw. entytki) i htmlspecialchars; zmiany wiążą się z obsługą łańcuchów zawierających kod binarny. Wreszcie, twórcy PHP zwiększyli egzekwowalność dyrektyw safe_mode i open_basedir przy korzystaniu z funkcji glob().

Kolejne nowości w PHP 5.2.5 rozpoczyna aktualizacja silnika wyrażeń regularnych PCRE do wersji 7.3. Wprowadzono także możliwość kontrolowania zużycia pamięci pomiędzy kolejnymi żądaniami do serwera i zwiększono wydajność paru funkcji tablicowych (m.in. array_intersect_key(), array_diff_key() i array_diff_assoc(). Na koniec, rozszerzono funkcjonalność wbudowanego debuggera (debug_backtrace()) o możliwość załączania danych o obiektach w wynikach, czy działanie narzędzia imagefilter() o obsługę nasycenia kolorów.

http://php.net/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy