TestLink 1.7RC1

TestLink to opensourcowe (licencja GNU GPL), napisane w PHP5 narzędzie ułatwiające wykonywanie testów jednostkowych (ang. unit tests) aplikacji tworzonych w tym języku. Jest programem przeznaczonym dla wielu użytkowników, którym przypisujemy konkretne role (np. lidera zespołu czy testera).

TestLink pozwala dynamicznie organizować pojedyncze testy (ang. test cases) i tworzyć z nich kolekcje. Możemy też przeglądać ich wyniki i pobierać szczegółowe, wybrane przez nas informacje z wyników otrzymanych podczas ich przeprowadzania oraz przeprowadzać na ich podstawie pomiary (m.in. wydajności). Pamiętajmy jednak, że głównym zadaniem testów jednostkowych jest wykrywanie i raportowanie błędów: TestLink sprawdza się tu znakomicie, gdyż współpracuje z takimi systemami śledzenia zmian i zgłaszania usterek, jak Mantis, Bugzilla czy Jira.

TestLink jest aplikacją WWW i działa w przeglądarce internetowej (współpracuje z Firefoksem, Internet Explorerem i Mozillą). Ma bardzo przejrzysty interfejs: wszystkie jego funkcje są podzielone na zakładki (m.in. Specification, Execute czy Results. Interfejs programu TestLink został przetłumaczony na wiele języków, m.in. na angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański czy portugalski.

Wszystkie testy są uporządkowane w postaci wielopoziomowej hierarchii, przedstawianej jako drzewo z dynamicznie rozwijanymi i zwijanymi gałęziami. Równie łatwe jest dodawanie nowych obiektów do testowania: wystarczy rozwinąć odpowiednią gałąź drzewa projektu i wybrać obiekt. Da się także podzielić testy według priorytetów, które będą determinowały kolejność ich wykonywania oraz wyznaczyć te, które są szczególnie ważne (zwane kamieniami milowymi, ang. milestones). Co więcej, rezultaty naszych badań mogą być automatycznie wysyłane mailem (przydaje się to szczególnie w przypadku większych projektów, nad którymi pracują większe zespoły) oraz eksportowane do PDF-a, MS Worda i Excela. Bardzo wygodna jest też funkcja przeszukiwania testów według zadanych kryteriów, mogących obejmować m.in. właściciela (twórcę), słowa kluczowe czy wyniki (przeprowadzone pomyślnie, nieudane, itd).

Zaletą projektu TestLink jest również jego niezła dokumentacja oraz możliwość wypróbowania jego działania na stronie głównej (w roli lidera zespołu). W wersji 1.7RC1 rozbudowano zarządzanie użytkownikami, dodano obsługę innych niż MySQL baz danych, wprowadzono wersjonowanie testów (historię zmian każdego testu), dodano obsługę załączników i wprowadzono nowe typy raportów. Ujednolicono również stosowaną w systemie terminologię.

http://testlink.sourceforge.net/docs/testLink.php

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy