phpWebApp 1.3

phpWebApp to opensourcowy (licencja GNU GPL), obiektowo zorientowany framework (szkielet aplikacji i zestaw komponentów do wykorzystania) do tworzenia aplikacji internetowych (webowych) w PHP. Pozwala na oddzielenie warstwy logiki aplikacji od prezentacji danych.

Jego najmocniejszą stroną jest własny system szablonów oraz wykorzystanie zdarzeń (ang. events) do zarządzania interakcją z użytkownikiem. Te ostatnie pozwalają na łączenie działań użytkownika (takich jak np. kliknięcie przycisku myszką) z obsługującym je kodem w PHP.

System szablonów frameworka phpWebApp korzysta ze znaczników XML-owych, umieszczanych w kodzie strony WWW. Co więcej, opiera się on na koncepcji określonej przez twórców jako WebBoxes, która odpowiada mniej więcej popularnej w świecie CMS-ów (systemów zarządzania treścią) idei bloków czy boksów. Każdy element aplikacji (np. forum dyskusyjne, blog, menu czy lista linków) ma swój własny blok, stanowiący rodzaj modułu, który wyświetlimy na dowolnej stronie internetowej umieszczając odwołanie do niego (znacznik <WebBox id=....>). Pozwala to na łatwe, intuicyjne tworzenie aplikacji o modularnej strukturze, co jest opłacalne zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych projektów. Oprócz WebBoksów, w szablonie możemy też umieszczać odwołania do innych obiektów, również tych, które nie wyświetlają danych: oznaczamy je wtedy jako <WebObject> lub <WebClass>.

Każdy blok w phpWebApp składa się z kilku plików: klasy PHP zawierającej ich obsługę, a także odpowiedzialnych za ich wygląd szablonów, CSS-ów i ewentualnie JavaScriptu. Główną klasą całego systemu bloków jest WebObject – to po niej dziedziczą wszystkie boksy. Modyfikując zawartość metody onRender() możemy zmienić zachowanie każdego boksu przy generowaniu strony WWW.

Podobnie, jak popularne systemy szablonów typu Smarty, phpWebApp pozwala na stosowanie w szablonach pętli (powtórzeń; tag <repeat>), instrukcji warunkowych (znacznik <if>), definiowanie zmiennych, korzystanie z sesji oraz stałych PHP-owych czy dołączanie plików z kolejnymi szablonami. Zapewnia także narzędzia do obsługi list rekordów, m.in. do ich stronicowania (podziału listy na strony, np. po 30 pozycji) i nawigacji po utworzonych stronach, a także do automatycznego generowania tablic w HTML-u.

Framework phpWebApp ułatwia nam też tworzenie witryn wielojęzycznych oraz internacjonalizację, m.in. poprzez podmianę wybranych łańcuchów na stronie WWW na inną wersje językową. Na tym jednak nie koniec: phpWebApp koloruje składnię wyświetlanych na stronie WWW skryptów w PHP i JavaScripcie (klasa codeViewer), pozwala na przeglądanie folderów i plików (klasa fileBrowser) oraz wyświetla czas na stronie internetowej (klasa Timer), również dynamicznie (za pomocą JavaScriptu).
phpWebApp zapewnia także obiektową obsługę sesji: korzystając z metod klasy session możemy dodawać kolejne zmienne do sesji, modyfikować lub usuwać zapisane wartości oraz przenosić zawartość zestawu odrębnych zmiennych do sesji i vice versa. Co więcej, framework pozwala na zapisywanie kompletnych sesji w bazie danych oraz ich późniejsze odtwarzanie. Obsługę bazy ułatwia specjalna klasa pełniąca rolę prostej warstwy abstrakcji bazodanowej.

 

W wersji 1.3 projektu phpWebApp poprawiono parę błędów.

http://phpwebapp.sourceforge.net/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49149 )

Array ( [docId] => 49149 )