TCExam 4.2.003

TCExam to opensourcowe (licencja GNU GPL), napisane w PHP5 narzędzie do przygotowywania i przeprowadzania testów i egzaminów przez Internet lub sieć lokalną. Pozwala również na generowanie PDF-ów z testami, które przeprowadzimy w sposób klasyczny, tj. bez użycia Internetu (offline).

TCExam jest także rozwiązaniem zgodnym ze standardem WAI (http://w3.org/WAI/), co oznacza, że jest przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne; jest również wielojęzyczne, co dotyczy zarówno wersji językowych interfejsu aplikacji, jak i tłumaczenia zawartości przy użyciu standardu TMX (http://www.lisa.org/tmx/) oraz obsługi wielu różnych systemów kodowania znaków, z UTF-8 (Unicode) na czele.

Korzystając z TCExam utworzymy testy zawierające zadania różnych typów: testy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, pytania otwarte (do opisania), dłuższe prace pisemne i wiele innych. Program zapewnia nam możliwość dodawania, modyfikacji i usuwania pytań oraz dzielenia ich na tematy (ang. topics), czyli zestawy zadań, z których składają się testy (np. geometria, trygonometria i kombinatoryka w testach z matematyki). Bardzo istotną funkcjonalnością TCExam jest tworzenie testów zindywidualizowanych poprzez losowy dobór pytań z większej puli. Pytania te (podobnie jak całe testy) mogą być wykorzystywane dowolną liczbę razy w kolejnych egzaminach. Zarówno przygotowane przez nas sprawdziany, jak i udzielane przez osobę egzaminowaną odpowiedzi mogą zawierać grafikę, dźwięk i film, co czyni z TCExam narzędzie mutlimedialne.

Użytkownicy w TCExam są podzieleni na grupy; program pozwala nam na przypisywanie testów poszczególnym grupom oraz określanie indywidualnych i grupowych praw dostępu do różnych treści. Do zarządzania użytkownikami, grupami, pytaniami i testami służy bardzo wygodny panel administracyjny. TCExam automatycznie podliczy punkty tam, gdzie jest to możliwe (pytania testowe) i pozwoli na ich ręczne obliczenie w pozostałych przypadkach (zadania opisowe). W czasie egzaminu użytkownik jest informowany o czasie, jaki pozostał mu na rozwiązanie przedstawionych mu zadań. Po jego zakończeniu, odpowiedzi mogą zostać wyświetlone w przeglądarce internetowej lub wysłane na podany przez osobę egzaminowaną adres emailowy. TCExam pozwala osobie przeprowadzającej test na przeglądanie podsumowań wyników całej grupy zdających.
W wersji 4.2.003 projektu TCExam uaktualniono załączoną bibliotekę TCPDF, służącą do generowania PDF-ów.

http://tcexam.com

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49161 )

Polecamy

Array ( [docId] => 49161 )