WSO2 Web Services Framework for PHP 1.2.0

Usługi sieciowe (Web Services, tłumaczone też jako webserwisy) to pewien sposób komunikacji w architekturze klient-serwer, gdzie wymiana danych następuje za pomocą protokołu HTTP, który jest wykorzystywany do przesyłania między obiema stronami komunikatów zapisanych w XML-u. Najpopularniejsze rodzaje Web Services to m.in. SOAP czy XML-RPC. Jest to bardzo zaawansowana technologia, wykorzystywana w PHP, Pythonie, .NET, J2EE i wielu innych platformach.

WSO2 WSF/PHP (WSO2 Web Services Framework for PHP) to opensourcowy (licencja Apache 2.0), napisany w C++ framework (zestaw komponentów do wykorzystania i szkielet aplikacji) dla PHP, ułatwiający tworzenie oprogramowania korzystającego z usług sieciowych w tym języku. Obsługuje technologie SOAP (1.1 i 1.2) oraz REST; korzysta również ze wspomnianego wcześniej formatu konfiguracji usług sieciowych WSDL w wersjach 1.1 i 2.0. Pozwala także na uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa i wiarygodności Web Services, zdefinionych przez wytyczne WS-Addressing, WS-SecurityPolicy, WS-Security i WS-Reliable Messaging. Wymagania te są realizowane m.in. przez szyfrowanie i elektroniczne podpisywanie komunikatów oraz posługiwanie się certyfikatami (analogicznie, jak w świecie witryn internetowych) i tokenami zastępującymi nazwę użytkownika (UsernameToken)..

Dużą zaletą WSO2 WSF/PHP jest także niezła dokumentacja, która obejmuje API i jest zilustrowana licznymi przykładami. W wersji 1.2.0 frameworka rozbudowano obsługę WSDL-a oraz generowanie nagłówków wiadomości przez klasę WSHeader, a także usunięto sporo błędów, wiążących się głównie z obsługą technologii WSDL i MTOM.

http://wso2.org/projects/wsf/php

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy