XCache 1.2.1

XCache to opensourcowe (licencja BSD) narzędzie, które przyspiesza wykonywanie aplikacji PHP-owych poprzez keszowanie (ang. caching) ich opkodu, czyli kodu binarnego, do którego parser PHP kompiluje kod źródłowy, a który jest następnie wykonywany przez silnik Zend (pełniący tutaj rolę 'procesora'). Program współpracuje z PHP4, PHP5, PHP5.1 i PHP5.2.

Twórcy projektu XCache twierdzą, że przy jego użyciu niektóre operacje, takie jak np. ponowne generowanie tych samych stron WWW, przebiegają nawet pięć razy szybciej.
XCache keszuje kod aplikacji oraz wartości zmiennych. Możemy dodawać wybrane zmienne do kesza oraz modyfikować ich wartości bezpośrednio w jego obrębie. W tym celu XCache udostępnia nam kilka funkcji na poziomie PHP; ich nazwy zaczynają się od xcache_. W chwili obecnej nie da się w ten sposób keszować obiektów i zasobów (ang. resources), czyli danych, do których dostęp jest możliwy za pomocą uchwytów (ang. handler); XCache wykaże natomiast swoją przydatność m.in. w keszowaniu tekstu, stanowiącego często większą część strony internetowej.

Możliwości narzędzia XCache wykraczają jednak poza przyspieszanie aplikacji. Dzięki dołączonemu do niego disasemblerowi oraz dekompilatorowi możemy śledzić proces kompilacji skryptu PHP-owego do opkodu i przeglądać ten ostatni, a także odtwarzać kod źródłowy aplikacji na podstawie opkodu. XCache pozwala nam też na przeglądanie statystyk dotyczących wydajności aplikacji, które gromadzi podczas swojego działania. Warto również wiedzieć, że narzędzie zabezpiecza kesza przed uszkodzeniem przez inną aplikację, włączając w to jądro i moduły PHP.

Nowa wersja XCache będzie zawierała framework pozwalający na wykonywanie testów jednostkowych (ang. unit tests), które polegają na szczegółowym śledzeniu działania wybranych klas bez modyfikacji ich kodu. Będziemy też mogli sprawdzać, jak duża część kodu źródłowego jest wykorzystana w działaniu aplikacji (code coverage). Narzędzia te są już opracowane i sprawdzone, nie zostały tylko włączone do obecnego wydania. W wersji 1.2.1 projektu XCache poprawiono natomiast parę błędów, związanych z jego współpracą z PHP5.2 i narzędziem ZendOptimizer.

http://xcache.lighttpd.net/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49146 )

Array ( [docId] => 49146 )