Blitz templates

Blitz templates to opensourcowy (licencja BSD) system szablonów dla PHP. Został napisany w języku C i jest instalowany jako rozszerzenie interpretera PHP. Jego główną zaletą jest wydajność: zgodnie z testami przedstawionymi na stronie domowej projektu, Blitz templates jest ok. 2 razy szybszy od systemu szablonów Smarty.

Co więcej, jego stosowanie jest ok. 4 razy wydajniejsze niż korzystanie z własnych szablonów opartych na wbudowanej do PHP funkcji str_replace(). System Blitz templates jest również bardzo prosty w konfiguracji: musimy jedynie zdefiniować początek i koniec tagu oznaczającego element szablonu (np. zmienną) oraz znak, od którego rozpoczynają się zmienne.

Analogicznie, jak w przypadku Smarty, szablony w Blitz templates mogą zawierać zmienne, instrukcje warunkowe, wywołania funkcji czy dołączać inne pliki (include). Zbliżony jest również sposób pobierania szablonu (z pliku lub zmiennej łańcuchowej) czy wygenerowanego kodu HTML (metody fetch() i parse()). Na tym jednak podobieństwa się kończą: w przeciwieństwie do Smarty, w Blitz templates oprócz samych szablonów definiujemy bowiem klasy tzw. widoku (ang. view), zwane też kontrolerami widoku, w których zachodzi większość operacji na szablonach, takich jak przypisywanie zmiennych (w Smarty służyła do tego metoda assign(), definiowanie funkcji, które będą wywoływane w szablonie czy iteracja zawartości w pętli foreach, for lub while. Klasy te dziedziczą po klasie Blitz.

Ogromną zaletą Blitz templates jest stosowanie kontekstów (ang. context). Są one szablonami zagnieżdżonymi w głównym szablonie (podszablonami), mającymi własne przestrzenie nazw zmiennych. Każdy kontekst ma unikalną nazwę i jest oznaczony słowami kluczowymi BEGIN i END. Co więcej, to na kontekstach wykonujemy iterację zawartości: przykładowo, kontekst wyświetlający pobrane z tabeli bazodanowej informacje o klientach będzie reprezentował jeden rekord tych danych. Warto wiedzieć, że możemy zagnieżdżać jedne konteksty w drugich, tworząc w ten sposób wielopoziomową, hierarchiczną strukturę, po której nawigujemy m.in. przy użyciu metod iterate(), w sposób przypominający korzystanie ze narzędzia XPATH w XML-u (podajemy ścieżkę do danego kontekstu, np. kontrahenci/firmy/sektorIT/firmatestowa. Zaletą projektu Blitz templates jest jego niezła dokumentacja, opatrzona licznymi przykładami. W wersji 0.4.8 usunięto błąd związany z formatowaniem tekstu.

http://alexeyrybak.com/blitz/blitz_en.html

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły


Polecamy