MySQL 5.1.19 beta

Pojawiła się wersja 5.1.19 beta popularnej nie tylko w świecie PHP bazy danych MySQL. Zacznijmy od poprawek związanych z bezpieczeństwem. W MySQL-u 5.1.19 usunięto możliwość nieautoryzowanego uzyskania przywilejów aktualizacji (UPDATE) zawartości tabeli znajdującej się w bazie innej niż aktualna przy użyciu widoków (ang. views).

Zapewniono też egzekwowanie zasady, wedle której pluginy UDF (poszerzające funkcjonalność bazy danych) mogą być umieszczane i wykonywane jedynie z katalogu przeznaczonego dla wtyczek. Poprawiono także sprawdzanie stanu bufora związane z kolumnami i zmiennymi typu DECIMAL: poprzednio zdarzały się błedy jego przepełnienia (ang. buffer overflow), szczególnie w przypadku zmiany typu zmiennej na DECIMAL za pomocą funkcji CAST().

Twórcy MySQL-a usunęli też bardzo poważny błąd, który mógł spowodować uszkodzenie tabeli MyISAM w przypadku jednoczesnego użycia instrukcji CHECK TABLE oraz SELECT lub INSERT. Równie istotne jest załatanie dziury związanej z komendą EXPLAIN: jej użycie na pustej tabeli mogło spowodować zakończenie pracy (pad) serwera. To samo dotyczyło klauzuli UNION w kwerendzie SELECT, jeżeli użyto jej wraz z warunkiem ORDER BY RAND()

Kolejne poprawki wiążą się z obsługą dat w MySQL-u; naprawiono mechanizm porównywania dat, obliczanie stuleci, używanie daty jak argumentu w klauzulach podrzędnych komendy SELECT, tworzonych z użyciem IN. Zapewniono też poprawne działanie instrukcji CREATE TABLE ... SELECT: istniejący w poprzednich wersjach MySQL-a błąd praktycznie uniemożliwiał utworzenie za jej pomocą tabeli w oparciu o dane z tabeli tymczasowej. Jeszcze poważniejsza usterka dotyczyła kombinacji CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... SELECT: przy odrobinie pecha mogła ona spowodować pad serwera. Kolejne usunięte błędy powodowały nieprawidłowe działanie kwerendy SELECT w wypadku grupowania wyników pochodzących z podzapytań, błędne wyniki użycia funkcji SUBSTRING() na wartościach typu TEXT.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/news-5-1-19.html

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Skuteczne narzędzia do wykrywania uszkodzonych podzespołów

pobierz

Wykrywanie i usuwanie niechcianych programów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 49128 )

Array ( [docId] => 49128 )